GenelDünyaGündem

Her Şey Değişiyor…

Erdoğan ATEŞİN

İnsanlığa Dayatılan Büyük Kaos, Büyük Bir Kabusa Dönüşmüştür.Toplumlarla birlikte tarihsel süreçlerin ürettiği bütün her şey değişim halindedir. Düşünceler, pratik hayat, beğeniler, teknoloji, sanata bakış, estetik, durmaksızın değişiyor.

‘Tarihin sahnesi’ dediğimiz büyük tarihsel sahne, ve bu sahnenin içinde açılan her perdenin farklı -farklı rolleri ve pratikleri…Gerçekler, hakikat, hayatın ürettiği yanlışlar, hatalar, hepsi toplumsal pratiğin ürettiği, maddi süreçlerin ürettiği tarihsel süreçler…

Hareketli, dinamik ve sürekli değişen büyük insanlık sahnesi, büyük yürüyüş, insanlığın uzun yürüyüşü…Maddi hayat, gerçekle çelişen ve gerçekle, gerçek dışılığın çatışmasının ürettiği kavga, insanın, insanla büyük kavgası…

İnsanlığa dayatılan büyük kaos, büyük bir kabusa dönüşerek zayıf devrimcinin dünyasını kuşatmış, ve onun değerler dünyasında büyük erozyonlar yaratarak, bir anlamda perdenin kötü rolü verilmiştir zayıf ve çürümüş devrimciye…

Zayıf ve çürümüş devrimci kişilik, kötü piyasanın kötü karakteri olmuş…İdeoloji altı insan, toplumun yaşam altı insanıdır…Çünkü ideolojiler dinamik ve değişen yaşamın ürünüdür, oralardan fışkırıp çıkarlar, toplumsal hayatın içinden, zeminlerinden.

Hayatın ve yaşamın dışında ideoloji düşünemeyiz, bu hayatın sınıflı dünyanın inkarıdır. Sistemin içinde ve sistemin kendisine benzettiği çürümüş ve zayıf düşmüş devrimci, hayatın eleyerek elek altı ettiği elentidir, deliğinden geçmiştir eleğin, atıktır ve değersizdir. Satmıştır anasını dünyanın, kapitalist kirli piyasanın içine düşmüş ve orada kul olmuştur.

Kul olmak sistemin içinde, sistem altı adam olarak yaşamaktır. Piyasaya teslim olmuş kul adamlar, piyasanın ürettiği yalan ve dedikodu üzerinden varlık kazanmaya çalışıyor olsalar da, onları hayat bütün çıplaklığıyla elemiş ve elek altı olmuşlardır.

Bilimsel sosyalistler, Marksistler, sınıfsız dünyayı savunanlar, sınıf mücadelelerinin, hayatın çelişmelerinin insanlığa bıraktığı büyük tarihsel mirası, tekrardan hayattan çıkararak geleceklerini inşa ederler.

Tarihsel olarak devrimci, toplumsal olarak devrimci olmak ve öyle yaşamak ve bunu gerçek yaşamla yoğurarak yaşamak, anda, zamanda devrimci kalmak, kirli piyasanın dışında ve o piyasayla uzlaşmadan mücadele etmekle mümkündür.

Kapitalist piyasadan kopmak, karşı pratik, karşı dil, karşı kültür, karşı düşünce geliştirmek, sistemden köklü kopuş yaşamak, ideolojik olarak hayatı devrimci yaşamayı ve yeni ,sınıfsız bir toplum tasarlamayı gerektirir.

Yeni bir dünya tasarımı olmayanlarla tartışmak ve onlarla polemik yapmak, boş zaman harcamaktır. Boş insan, üretmeyen insan, sistemin içinde, sistem altı olmuş kul insanla muhatap olmak, zamanı katletmektir bir anlamda. Çünkü onların dünyası kirli kapitalist bir dünyadır, ufukları kapitalist dünyanın dışına taşmaz.

Kapitalizm artık insan için, pazar için üretmiyor, ürettiği mal için pazar yaratıyor. Aslında kapitalizm üretme özelliklerini de kaybetmiş ve toplum üretimden koparılmış, savaşlarla, büyük silah pazarları yaratarak, toplumsal olarak büyük bir çözülme ve çürüme süreci yaşanmaktadır. Çürümüş ve elek altı, ideoloji ve toplum altı insan işte bu sürecin yarattığı yeni insan tipidir.

Bunlarla birlikte yol yürümek mümkün değil, onlar tarihin dışında yok olup gideceklerdir, hayat onları layık oldukları yere gömecektir…

[email protected]

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu