Gündem

ERDOĞAN ATEŞİN – REFORMİST, REVİZYONİST AKIMLARA KARŞI, DEVRİMDE ISRAR…

ERDOĞAN ATEŞİN

 

Fotoğraf açıklaması yok. ERDOĞAN ATEŞİN

Reformist, Revizyonist Akımlara Karşı, Devrimde Israr…
Kitlelerin yerelden kendi iktidar organlarını oluşturabileceği örgütlülükler geliştirmeyi esas almalıyız. Halk kitleleri devrimcidir, devrimci araçlar kullanmak, ileri ve orta bilinçte kitlelerin geri olana, parlamenter burjuva siyasetle değil, iktidar odaklı örgütlemek bugünün devrimci görevidir.
Gerici ortaçağ kılıklı Cumhuriyet amacını aşmayan, burjuva reformcu gelecek için seçim oyunlarına katılmak yerine, proleter emekçiler önderliğinde devrimci demokratik halk iktidarını oluşturma bilincini, bütün emekçi kitlelere taşımak, bu süreci örgütlemek, tasfiyeciliğin, reformculuğun her türüne, bütün unsurlarına karşı, halkların devrimci direnişini ısrarla savunmak ve buna uygun taktik, pratik-politik çizgide direnmek tarihsel ve toplumsal bir görevdir.
Özgürlük bilincini ezilen, baskı altında tutulan tüm sınıf ve katmanların ve gelişen devrimci süreçlerin, reformcu parlamentarizmle, mecliste ve yerelde kürsü sahibi olmayla, tasfiye etmek bugünün en büyük yanlışıdır. Özgürlük, emekçilerin ezilen kitlelerin, tarih yapan halkların devrimci bilinci devrimci iradesiyle mümkündür.
Emekçi sınıfların öncü birikimini, öncü kadrolarını, Devrimci Komünist Partisinin inşası için seferber etmek gerekiyorken, işçilerin, köylülerin, gençliğin, emekçi kadınların öz devrimci güçleriyle fabrikalarda, alanlarda, sınıf bilinciyle devrimci organlarını, kitle direnişlerini, büyük politik siyasal grevler, yürüyüşler örgütlemek ve bunun için seferber etmek esas devrimci görev iken, emekçileri bütün bu mücadele biçim ve yöntemlerinden soyutlayarak, burjuva parlamenter bir çizgide ısrar, bu sürecin en büyük ihaneti olur.
Burjuva devlet aygıtının krizler konjonktüründe, içine düştüğü yönetim krizi, büyük bir toplumsal devrimci muhalefete dönüşmüşken, ekonomik karşılığı olmayan paralar basarak, seçime hazırlanmaya çalışan burjuva faşist partiler, bugünün olağanüstü koşullarında, bütün akademik ve demokratik hakların gasp edildiği, en küçük bir demokratik tepkinin şiddet, baskı ve işkenceyle bastırıldıgi bu süreçte, seçim ve sandık emekçilerin hangi sorununu çözecekler.
Faşist devlet aygıtı ve onun burjuva faşist partileri, önümüzdeki süreçte yerelde yapacakları hırsızlığa ve yolsuzluğa seçimlerle yeniden meşruiyet kazandirmak çabasındadır. Bu burjuva seçim oyununa alet olmak yerine, halk düşmanı burjuva seçilmişlere karşı her alanda mücadele, yasalcı, reformist akıma karşı ideolojik mücadeleyi yükselterek emekçi kitleleri sandıklara değil, devrimci mücadeleyi doğru çizgide büyütmek için seferber etmek devrimci tarihsel bir sorumluluktur…
Dünya genelinde savaş ve faşizm esas akımdır. Bütün dünya savaş konjonkturündedir…
Bugünün temel devrimci görevi emekçilerin-işçilerin, köylülerin ve baskı altında tutulan bütün sınıf ve katmanların devrimci ittifakını örgütlemektir…Devrimciler bu ittifak için mücadele ederler…Devrimciler, sosyalistler, hakim sınıf klikleri arasındaki çelişkiyi devrimle çözmeye çalışırlar, krize sebep olanların her hangi bir kliğine alet olamazlar…
Erdoğan ATEŞİN
24.02.2024

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu