Genel

Reel Sosyalizmin çöküşü sonrası

Reel Sosyalizmin çöküşü sonrası, artık İdeolojilerin ortadan kalktığı tezi, egemenlerce servis edilmeye başlandı.

Umut İLERİFotoğraf açıklaması yok.

Reel Sosyalizmin çöküşü sonrası, artık İdeolojilerin ortadan kalktığı tezi, egemenlerce servis edilmeye başlandı.
Marks İdeolojiyi Alt Yapı, Üst Yapı diyalektik bütünlüğü içerisinde ele alır.
Marks’a göre İdeoloji kabaca, bir kişinin ya da toplumsal kesimin zihninde yer alan, ona egemen olan düşünceler sistemidir.
Demek ki İdeoloji Marksizm’e göre zihne akan, bilinci belirleyen toplumun içerisinde bulunduğu maddi koşullardan bağımsız değildir.
O maddi koşulları oluşturan da, Üretim biçim ve İlişkileri temelinde yükselen Ezen, Ezilen ilişkisidir.
Sınıf Mücadelesi kapsamında, Ezen, Ezilen ilişkisi sürdüğü sürece, İdeolojiler ortadan kalkmaz.
Egemen Sınıf Egemenliğini, üretim araçlarının özel mülkiyetinin sahipliği temelinde, aynı zamanda zihinsel üretim araçlarına da sahip olmasıyla sağlar.
Böylece toplumdaki diğer kesimlerin düşüncelerini de belirleme üstünlüğüne sahiptir.
Toplumda egemen olan düşünceler, o toplumda egemen olan, o toplumda yaşayan insanların birbiri ile girdikleri maddi ilişkilerin düşünsel ifadesidir.
İşte o zaman şu soru gündeme gelir!
Egemen sınıf nasıl oluyor da, ideolojik aygıtların da Egemeni olabiliyor?
Burada Marks devreye girer.
Bu bağlamda baktığımızda; Marks’ın dahiyane bir saptaması vardır!
Üretim Araçlarına sahip olan sınıf aynı zamanda Zihinsel Üretim Araçlarına da sahiptir.
Alman İdeolojisinde bunu şu şekilde belirtir;
“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel güçtür.
Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen maddi ilişkilerin fikirsel ifadesinden başka bir şey değildir. (Karl Marks- Alman İdeolojisi)
Eğer Devlet bir Sınıf Egemenliği aracı ise, Üretim araçlarını elinde tutan Sınıfın diğerleri üzerinde ki Baskı ve Zor Aygıtı ise, Sınıfsal İktidarı elinde tutan Sınıf Egemenliğini Devleti kullanarak sağlıyorsa, kendisini Toplumda Egemen Düşünsel bir güç olarak ortaya koyabilmek için de Devlet bünyesinde yer alan, ona İdeolojik Hakimiyet sağlayan İDEOLOJİK ARAÇLARA gereksinimi vardır.
İdeolojik Aygıtları aracılığıyla Yığınların Geri Bilincine yönelerek, Yığınlarda oluşan bu Öfke ve Hoşnutsuzluğun, Vatan, Millet, Bayrak ve Din motifleriyle üzerinin örtülmesini sağlarlar.
Bu motiflerden biri DİN dir.
Örnekleme yaparsak Din; Egemenlerin sürdürdüğü bu soygun ve talan düzeninden hoşnutsuz kitleleri, sahte cennetler vaat ederek uyutan, uyuşturan, onların bu sisteme karşı duydukları tepkiyi, tepkisizliğe çeviren bir nevi manevi alkoldür.
Bir diğer motif, Ülke Çıkarı, Ulus Çıkarı adı altında servis ettiği VATANDIR.
Egemen Sınıf çıkarlarını VATAN etiketiyle pazarlar.
Bayrak ise, Sömürü alanlarını genişletmek için, o Bayrak altında kendi halkını, başka halkların üzerine saldırtır.
Tabi Medyanın da rolünü göz ardı etmemek gerek.
Egemen Sınıf Medya aracılığıyla olan olumsuzlukların üzerini örterek, yığınlara pembe tablolar çizer.
Vatan, Millet Bayrak, Din gibi motifleri kullanarak, yığınların geri bilincini şişirirler.
Bu bağlamda Komünistlerin işi, sistemin yarattığı olumsuzlukların yığınlar üzerindeki olumsuz etkisini, yığınlara anlatmak bağlamında kolay gibi görünse de, iktidardaki sınıfın devlet ve elinde tuttuğu zihinsel üretim araçları aracılığıyla, yığınların bilincinde yaratığı bu tahribatı, oluşan bu geri bilinci kırması geçekten çok zordur.
Böyle de olsa, Komünistlerin yapması gereken, vatan, millet, bayrak, din motifleriyle süslenmiş, Ülke Çıkarı, Yurt Çıkarı gibi, yığınlara empoze edilmiş, onların bilincini bulandıran bu geri bilinç argümanlarını kırmaktır.
İşte o nedenle sürekli söylediğimiz İşçi Sınıfının mücadelesinin, bir biri ile bağıntılı Ekonomik, Siyasal ve İdeolojik alanlarda verilmesi gerektiğidir.
Eğer işçi sınıfı sınıfsal erki karşıtından alacak ve kendi sınıf egemenliğini kuracaksa, bu bağlamda üretim araçlarına sahip olacağı için zihinsel üretim araçlarını da elinde bulunduracak ve karşıt sınıfı ideolojik olarak mülksüzleştirecektir.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu