Gündem

Sol Komünist Olmak!

Bugünlerde SOL KOMÜNİST olmak gerek. Sosyalizmi unutmamanın, unutturmamanın başka bir yolu yok.

Umut İLERİ

Bugünlerde SOL KOMÜNİST olmak gerek.
Sosyalizmi unutmamanın, unutturmamanın başka bir yolu yok.
Hep yinelediğimiz bir saptama var.
Kapitalizm artık Tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmıştır.
Bundan ötesi YA SOSYALİZM YA BARBARLIKTIR!
Hep söyledik bir kez daha söyleyelim, Türkiye’de ve dünyanın geri kalanında Kapitalizmin yapısal krizinin çözümsüzlüğü, onu daha saldırgan yapıyor.
Kapitalizmin kendini yeniden üretememesinin yarattığı gerilim, Burjuvazinin, İşçi Sınıfı ile var olan çatışmanın giderek daha da şiddetleneceğini bizlere gösteriyor.
Bu çatışma her dönemden daha fazla şiddet, baskı ve zor içeriyor.
İşçi Sınıfının geçmişte kazandığı Sosyal haklar baskı ve zor aracılığıyla bir bir elinden alınmaya çalışılıyor.
En ufak bir direniş en sert biçimde, orantısız güç kullanılarak bastırılmaya çalışılıyor.
Artık Rızaya dayalı Soygun ve Sömürü DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
Fransa ‘da ve bizde olanlar hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor.
İçine düştüğü krizin yapısal olması nedeniyle çözümsüzlüğü, onu daha saldırganlaştırmıştır.
Artık günümüzde Burjuva Demokrasisi ile Faşizm arasındaki sınırlar iyicene belirsizleşmiştir.
O eskinin, İşçi ve Emekçilere, toplumun tüm kesimlerine kırıntıda olsa sağlanan sağlanan Sosyal haklara ve Hukuka bugün kendisi uymamakta, kendi Demokrasisinin sınırlarını bile yok saymaktadır.
Ülkede durum bizler için iç açıcı değil.
Sınıf hareketinin hali ortada!
İşçi Sınıfı bir avuç Sendika bürokratının elinde sersefil bir vaziyette..
Bırakalım Üretimden gelen gücünü göstermesini, kolunu kıpırdatacak hali kalmamış!
Tabi burada asıl bu durumdan sorumlu olan, İşçi sınıfının öncü partisi olduğunu savlayarak kasım, kasım kasılan ama İşçi sınıfı dışında hemen herkese mavi boncuk dağıtan; YETMEZ AMA EVETÇİ, 2010 yılına kadar AKP ‘nin gönüllü savunuculuğunu yapan, Reel Sosyalizmin çökmesi ile artık iki kutuplu dünya sona erdi, bundan böyle dünya özgürlük çağına girdi, savaşlar sona erdi diyerek KAUTSKY’nin ruhuna rahmet okutan LİBERALLERİ baş tacı yaparak, onların KUYRUĞUNA takılmayı, kendilerine GÖREV edinen, çaresizliklerini onlardan medet umarak gidermeye çalışan “Sol” Partilerdir.
Artık bunların maskeleri düşmüştür!
Yeter artık, Demokrasi diye diye bizlere SOSYALİZMİ unutturmaya çalışıyorsunuz!
Bunlara tek söyleyeceğimiz, Liberal Dostlarınızla yolunuz “açık” ama bizlerden ve İşçi sınıfından uzak olsun.
Yukarıdaki iki saptamayı yinelersek!
… Artık diyorsak “Kapitalizm Tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmıştır, bundan ötesi YA SOSYALİZM YA BARBARLIKTIR”
… Artık diyorsak “Burjuva Demokrasisi ile Faşizm arasındaki sınırlar iyicene belirsizleştirmiştir”.
Yapılacak tek iş, Kitleleri Demokrasi masalları ile uyutacağımıza, onları bu can çekişen Sistemi yok edecek, ortadan kaldıracak mücadeleye yönlendirmek, bunun içinde gerekli örgütlülüğü sağlamaktır.
İnsanlığa YENİDEN SOSYALİZMİ anımsatmalıyız.
Daha önce de yazdık, dünyanın bu ahvalinde SOL KOMÜNİST OLMAK GEREKİYOR.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu