Genel

Marks, Gotha Programının eleştirisi

Marks, Gotha Programının eleştirisinde Kapitalist Toplumdan Komünist Topluma geçişten bahseder.

Umut İLERİ
Marks, Gotha Programının eleştirisinde Kapitalist Toplumdan Komünist Topluma geçişten bahseder.
“Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır.
Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada, devlet proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz.”
Alıntıdan da anlaşılacağı gibi, Marks’a göre iki Toplumsal Formasyon vardır.
Bunlardan biri Kapitalist Toplum, diğeri ise Komünist Toplumdur.
Buna dayanarak diyoruz Çağımız Kapitalizmden, Komünizme Geçiş Çağıdır diye.
Devrim dediğimizde, İktidarın Sınıfsal el değiştirişini anlarız ki biz buna Politik Devrim diyoruz.
Oysa bu Devrim sonrası hemen Komünist Topluma geçemeyiz.
Yine Marks’ın Gotha Programında bahsettiği, Kapitalist Toplumla, Komünist Toplum arasında, Komünist Toplumun maddi öncüllerinin Kapitalizmin bağrında ki gelişmişlik düzeyi tarafından belirlenen bir GEÇİŞ DÖNEMİ vardır.
Marks aynı eserinde şöyle devam eder;
“Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler.
O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar.”
Burada da Marks, Toplumsal Devrimin ne zaman ve hangi koşullar sonucu başlayacağına işaret eder.
Alıntıda da görüldüğü gibi Toplumsal Devrim, Üretici Güçlerle Üretim İlişkileri arasında ki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasıyla başlar
Politik Devrimle, Mülkiyet ilişkileri nedeniyle gelişimi engellenen Toplumsal devrimin önü açılır.
Geçiş Dönemi sonrası, Komünist Topluma geçiş ve Yeni bir Toplumsal Formasyonun Eskinin yerini alması sonucu Toplumsal Devrim tamamlanır.
Toplumsal devrimin tamamlanması, yani Komünist Topluma, onun ilk evresi olan Sosyalizme geçmek için Dünyasal planda Kapitalizmin, ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak mülksüzleştirilmesi gerekir.
Toplumsal Devrim tamamlandıktan sonra, artık geri dönüş olası değildir.
Tabi Geçiş Dönemi için durum böyle değildir.
Bu dönemde her zaman geriye dönüş söz konusudur.
Reel Sosyalizm olarak nitelendirdiğimiz, kimilerince yaşanan Sosyalizm olarak nitelenen dönem aslında Sosyalizm değil, Kapitalist Toplumla, Komünist Toplum arasında ki GEÇİŞ DÖNEMİDİR.
Bu dönem sonucu ne yazık ki Toplumsal Devrim tamamlanamamış, Kapitalizme geri dönüş yaşanmıştır.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu