BölgeGenel

Tarihten güncelliğe Fatsa ve Direniş Komiteleri

Yerel seçimlerde kazanılacak bir belediye bir avantaj sağlayabilir;

 

Yerel seçimlerde kazanılacak bir belediye bir avantaj sağlayabilir; CHP’li, TİP’li, SMF’li bir aday kişisel nitelikleri gereği alanda AKP’li bir adaya oranla daha olumlu bir pratik sergileyebilir. Bu, bütünüyle önemsiz ve gereksiz de değildir; ancak konumuz gereği söylersek, bir devrim anlayışının, Parti+Cephe programatik duruşunun, sosyalizmin nüvelerini bugünden somutlamanın ifadesi olan deneyimlerle benzerliği ancak şeklî olabilir.

Fatsa, farklı bir devrim anlayışı, örgüt anlayışı ve çalışma tarzının alana izdüşümüdür. Bu bir ezber veya bir etiket değildir. Bu anlayış çerçevesinde değerlendirme ve yeniden üretim yapılmadan her aklı esenin “Fatsa benzetmesi” yapması, Fatsa’nın anlaşılmadığına örnek olabilir ancak.

“Bütün halkı savaştırmalıyız” diyen Giap’tan esinlenerek söylersek; bütün halkın sürece imkanları ve ihtiyaçları çerçevesinde katıldığı, mücadelenin uzun erimli programları tamamlayacak bir stratejik ufukla planlandığı bir süreçtir Fatsa ve Direniş Komiteleri. Devrimciler, sorunların bütününe müdahale ederek uygun/adil yöntemlerle çözüm üretirken, halkın karar alma sürecine doğrudan katılımını sağlamış; cephesel örgütlenmenin örgütsel alt birimleri, demokratik halk iktidarının nüveleri olarak tanımlanabilecek Direniş Komiteleri alan ve dönem özgülünde somutlanmıştır.

Bugün gelinen aşamada çalışmaların ve sahip olunan ufkun, “yapacak bir şey kalmadı bari bazı belediyelerde bir-iki arkadaşımız olsun” noktasına kadar daralmış olması, süreci ve kendi rolünü okumadaki açmazlarla/yetersizliklerle ilintilidir. Bu tarz ve ölçülerle günü kurtardığını düşünenler, bununla mutlanıp yetinenler olabilir ancak devrim ciddiyetinde, sosyalizm ufkuyla hareket edilecekse, süreç tepeden tırnağa farklı bir değerlendirmeyi ve duruşu gerektiriyor. devrimcihareket.info/tarihten-gunce

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu