Genel

Proletarya Nasıl Burjuvalaştı?

Bizim bütün sorunumuz hangi sınıfın yada sınıfların yanında durduğumuzdur, Türkiye'nin sorunlarına emekçi saflardan bakıp bakamadığımızdır.

Erdoğan ATEŞİNFotoğraf açıklaması yok.
Burjuva Proletarya
Bizim bütün sorunumuz hangi sınıfın yada sınıfların yanında durduğumuzdur, Türkiye’nin sorunlarına emekçi saflardan bakıp bakamadığımızdır. Tarihe ve geleceğe hangi sınıfın veya sınıfların safından bakarsanız, tarihe ve geleceğe de o düzlemde anlam yüklersiniz. Sistemden kopamamışların ve hala bütün ayaklarıyla, pratik duruşlarıyla, ideolojik yönelimleriyle ve günlük rutin yaşamlarıyla sistemin içinde olanlar ve ondan köklü bir kopuş yaşamayanların, geleceğe bakışı sistem içi bakıştır. Bizim böyle davrananlarla, emekçilerin safından sorunlara bakamayanlarla ortak yürümemiz olanaksızdır ve bunları saflarımızdan temizlemek zorundayız.
Ben, artık sınıf kavramını da kullanmak istemiyorum, ’emekçiler’ diyorum genellikle, proletarya sınıfı demiyorum. Sınıflar, içinde yaşadıkları toplumsal formasyonlara göre, sosyo -ekonomik ilişkilere göre tavır takınıyorlar. Emekçilerin ideolojik yönelimlerinin çok öne çıktığı süreçler yaşamaktayız. Bugünün dünyası 1800’lerin-1920-30-40’ların dünyası kesinlikle değildir. Emperyalizm çağının dünyasıyla, Marx’ın yaşadığı çağın dünyası çok farklıdır. Bunu anlamak istemiyorlar bu günkü dogmatik, neoliberal, reformist akımlar.
19.yy. da devrimci dalga Avrupa ve Kuzey Amerika topraklarında idi. Proletarya ,burjuvazi çelişmesi bu çoğrafyalar da cereyan ediyordu.1871 Paris Komünü bu gerçeğin pratiğidir. 20’nci yy.da, yani emperyalizm çağında devrim 19 yy. coğrafyasının dışına çıkarak, kapitalizmin hakim olduğu ülkelerin dışına çıkarak, emperyalizmin en zayıf halkalarında hayat buluyordu. Dünyada ki kamplaşma ve mücadele, ezen kapitalist dünyayla, ezilen halklar arasında oluyordu. Bu çoğrafyalarda emperyalist tahakküm den kurtulmak için, devrimlerin milli ve demokratik yanı çok ön plandadır.
Bugün yaşadığımız süreç bu süreçtir. Ezen dünyanın proletaryası, nitelik değiştirerek, burjuva proleter bir sınıfa dönüşmüştür. Yani gelişmiş kapitalist dünyanın işçi sınıfı, ezilen ülkelerden sömürülen değerlerden pay alarak susturulmuş ve kendi burjuvazisinin kuyruğuna takılmıştır. Bu ülkelerde proletarya, burjuva bir ulusun parçası olmuştur. Sovyet, Çin ve diğer devrimler bu gerçeğin ürünüdürler.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu