Genel

EMPERYALİZM YENİ SAVAŞLAR ÜRETİYOR

Erdoğan ATEŞİN

Bugün Ukrayna üzerinden yürütülen savaş, üçüncü dünya savaşıdır…

Kapitalist-emperyalist siyasetin özü dünya hakimiyetidir ve bu hakimiyet ancak savaşlarla sürdürülebilir. Olgular ise savaş koşullarının ağır bastığı yönündedir, yani esas akım savaştır…ABD ekonomisini askerileştirdiği için, savaştan beslenen bir savaş ekonomisine ve dünya gericiliğinin en saldırgan merkezi ve sürekli savaşlar üreten ölümcül bir makinaya dönüşmüş ve faşizmin bugünkü merkezi ABD ve İngiltere’dir…

ABD’nin ikinci dünya savaşından beri süre gelen saldırı ve işgal politikaları, Beyaz Saray’da oturanların iradesinde olmayıp, emperyalizmin karakterindendir. Emperyalizm karakteri gereği durmaksızın hegemonya peşinde koşar. Bu nedenle ABD ve İngiliz emperyalizmi dünya halklarının da baş düşmanıdır.

Amerika, on binlerce askeriyle dünyanın 715 noktasında asker bulunduruyor. 153 ülkede ise askeri üsler şeklinde konumlanmış. Yerel ve bölgesel savaşlarla etki alanını durmadan genişleterek kendisi için yeni alanlar açmaya çalışıyor. Bu yy’ın en önemli gerçeklerinden biri saldırı, ayrışma ve çatışmalardır. Özellikle ABD’nin son 20 yıllık pratiği Balkanlar, Kafkaslar, Orta Uzak doğu ve Afrika, Karadeniz, Baltık ülkeleri ve son yıllarda Çin’ i çevrelemek için izlediği saldırı, işgal ve yağma politikası bu teoriyi doğrulamaktadır.

ABD, dünya genelinde gelişen son küresel krize karşı, çözüm olarak ekonomisinin büyük bir kısmını savaş ekonomisine dönüştürmüştür.. Bu nedenle olağan üstü bir silah üretimi ve ticareti yapmaktadır. Dünyayı uydularla, okyanusları denizaltılarıyla sürekli kontrol altında tutuyor.

Bir yandan başını ABD’nin ve İngiltere’nin çektiği saldırgan emperyalist devletler, diğer yanda her an emperyalizmin saldırı, talan ve yıkım tehlikesiyle yüz yüze olan ezilen mazlum dünya devletleri.

Irak, Afganistan, Libya ve Suriye’de önderlik birikimleri ne olursa olsun, emperyalist işgallere karşı direnen halklar mazlum halklar ve mücadelede örnek halklardır. Ortadoğu ve Afrika’ya yayılarak devam eden halk hareketleri, çelişmeler derinleştikçe kurtuluş savaşlarına kaçınılmaz olarak dönüşeceklerdir. Bütün bu işgal altındaki ülkelerde anti emperyalist, anti faşist ve anti feodal mücadeleler, Demokratik Devrim ve giderek sosyalizmin zaferi için koşullar mutlaka oluşacaktır. Bütün Orta doğu Demokratik Devrimler sürecinde…

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu