Genel

YENİDEN BAŞLAMALI

Umut İLERİ
Sınıfla siyaset arasında olması gereken birliğin yokluğu, yaşamın tüm alanlarında karşımıza çıkmaktadır.
Ortada ki tabloya göz attığımızda çıkan sonuç son derece vahimdir.
Ne mi var o tabloda!
Sınıf Sendikacılığından çoktan vazgeçmiş, Sermayenin Fabrika İktidarının güvencesi, İşçileri SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ile Sermaye Guruplarına satan Sendikalar var.
Bir kaç yüz kişiyi geçmeyen basın açıklamaları ve düzen karşıtı eylemler var
Kitlesellik adına, popülizm adına olmadık taklalar atarak bayraklı mitingler düzenleyen “Komünist” partiler var.
Bu içler acısı tablonun bizlere gösterdiği, İdeolojik ve Politik hatta birbirini besleyen sorunlar olduğudur.
Öncelikle yapılması gereken, bundan sonra yapmamız gerekenleri üzerine oturtabileceğimiz bir Siyasi Alan tanımlaması yapmamızdır.
Siyaseti işçi sınıfının bağımsız sınıf siyaseti doğrultusunda, sınırlarını kendimizin belirlediği bir Siyasal Alanda mı yapacağız yoksa Sermayenin sınırlarını belirlediği alanda mı yapacağız?
İşte Politika, burjuvazinin sınırlarını çizdiği ve belirlediği belirlediği alanın dışına çıkartılmalıdır derken kast ettiğimiz, yukarıda ki sorunun aynı zamanda yanıtıdır.
Bu yanıt, Politik Hattımızı, işçi sınıfının bağımsız sınıf siyaseti üzerine oturtmalı, bu alanın sınırlarını bizler belirlemeliyiz olmalıdır.
Bırakalım Siyaset yapıyoruz diye, Sermayenin belirlediği alanda siyaset yaparak, kent orta sınıfının(tuzu-kuru) taleplerinin peşinde koşmayı(Cumhuriyet Mitingleri)!
Bırakalım “Devrimci” Demokrat Kemalistler diyerek, Kemalistlerin içerisinde kendimize müttefik aramayı!
Öncelikli gitmemiz gereken, ilgilenmemiz gereken bir işçi sınıfı var.
Fabrikalarda, atölyelerde kısaca işliklerde bizi bekleyen, sahipsiz üç beş sendika bürokratının insafına terk edilmiş işçi sınıfı.
Kolay değil tabi, oralarda çalışma yapabilmek.
Kolay değil tabi, Sendika bürokratlarının egemenliğini kırabilmek.
Ama başkaca yolumuz yok.
Örgütlenmeliyiz arkadaşlar.
Yaşamın her yerinde.
Yaşam nerede yürüyorsa biz de orada olmalıyız.
Tabi oralarda sağlıklı kalabilmek için, sağlıklı araçlarla oralara gitmeliyiz.
Burjuvazi siyasal alanı düzen partileri, ekonomik alanı da bugün Sendikalar aracılığıyla denetimi altında tutmaktadır.
Sendikalar, artık tamamen sendika bürokratlarının ellerinde sınıf sendikacılığını bir yana bırakmışlar, Sermaye İktidarının güvenceleri haline gelmişlerdir.
O nedenle, yepyeni sınıf örgütlerine gereksinmemiz vardır.
Bu örgütler, konseyler veya komiteler biçiminde örgütlenmiş, hiyerarşiden uzak, doğrudan demokratik işleyişi benimsemiş örgütler olmalıdır.
Tabandan örgütlenmeyi hedef edinmiş bu örgütler aynı zamanda, tabandan baskıyla sendikaları da sınıf sendikacılığı yapmaya zorlamalıdır.
Bu örgütlerin bir adım sonrası, bu tür örgütlenmelerin ihtiyaç temelinde yaşam alanlarında, mahallelerde yaşama geçirilmesidir.
İşçi Sınıfının diğer Toplumsal Kesimlerle bir araya geldiği alanlardır Mahalleler.
Yaşamın her alanında, Sermaye iktidarına karşı kendi ERK odaklarımızı oluşturmalıyız.
Bunlar aynı zamanda bugünden, YARINI KURMANIN araçlardır.
Sınıfla siyaset arasındaki birlik ancak bu biçimde kurulur, Siyaset ancak bu biçimde gündelik yaşamın bir fonksiyonu haline gelir.
İşte o zaman İşçi Sınıfı Politikleşir.
Ancak o zaman İşçi Sınıfı, karşıdan kuruculuk misyonunu gerçekleştirir
Tabi ki tüm bunları kotaracak, doğru teori ile donanmış, sınıfın en bilinçli kesiminin oluşturduğu, sınıf eksenine dayalı işçi sınıfının partisidir.
Kısaca arabayı taşıyacak, onu hareket ettirecek, bir ata bir motora ihtiyacımız olduğu ortadadır.
İşçi Sınıfının Öncü Müfrezesi, onun düşünen eli, aklı Partisine.
Ama önce İlkeler Başlıklı yazıda ortaya koyduğumuz Komünist olmanın olmazsa, olmaz ilkeleri etrafında Komünistlerin bir araya gelerek, Partiyi inşaya gidecek yolda İLK ADIM olan Komünistlerin Birliğini, hayata geçirmemiz gerekiyor.
Burada Komünistler derken, birlikte adım atacaklarına güven veren, kendi siyasal oluşumunun görüşlerini, birlikte adım atacaklarına dayatmayan, üzerinde mutabakat sağlanmış metinleri belki yuttururum diyerek yok sayarak, kendi metinlerini tartışmaya açanları kastetmiyoruz.
Tabi ki bu dükkancı mantığı öne çıkaranlarla bir birlik olmaz.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu