Genel

ULUSALCILIK, LİBERALİZM VARACAĞI SON DURAK KUYRUKÇULUK !

Umut İLERİ

Ne yazık ki bugün siyasal alana HAKİM olan ve etkisini siyasal oluşumlar üzerinde hissettiren birer VAKIADIR bu saydıklarımız!Aslında ilk ikisi birbirine tepki anlamında ortaya çıksa da ortak paydaları KUYRUKÇULUK OLUP, Sosyalizm İçin Verilen Mücadelenin ENGELİ konumundadırlar.

Ve ne yazık ki ülke siyaseti, bunlar tarafından kuşatılmış vaziyettedir.

İçersinde yer aldığı tarihsel kesitte İLERLETİCİ bir işlev görse de, Emperyalizm Çağında çürümüş, gericileşmiş ve asalaklaşmış bir sınıf olan Burjuvazinin Cumhuriyetini o zaman ki tarihselliğinden kopartıp bugünlere taşıyarak ona bugünün tarihselliğinde ilerici bir misyon biçmek, Emperyalizme karşı mücadeleyi içi boş bir “Bağımsızlık” kavramının içerisine sığdırarak, bu Bağımsızlığı aynı zamanda ülkedeki Burjuvaziye karşı verilecek mücadeleden ayrı ele alarak, Emperyalizme karşı “kendi” Ulus Devletinin yanında yer almak bize göre ULUSALCILIKTIR!

Sınıfı, Sınıf Mücadelesini utangaçca görmezden gelen, işçi sınıfının toplumsal hareketliliğin öznesi olma konumunu yadsıyan, işçi sınıfı yerine farklı dinamik arayışına giren, Kapitalist Sistemi yıkmak, ortadan kaldırmak yerine Sistem içi çözümlerle , Sistemin varlığını sürdürebilmesi için onu onarmaya çalışmak ve de Demokrasiyi sınıfsal bağlamından kopartarak, KİMİN İÇİN DEMOKRASİ sorusunu sormadan, HERKESE DEMOKRASİ gibi sınıf temelinden yoksun bir Demokrasi anlayışını dile getirmek bize göre LİBERALİZMDİR!

İşçi Sınıfının BAĞIMSIZ SINIF SİYASETİNDEN vazgeçmek, Ulusal Hareketin çıkarlarını, SINIF Hareketinin çıkarlarının önüne koymak ya da bir güç haline gelemediği için kendine olan güvenini yitirmenin sonucu ayakta kalabilmek için sistem partilerine yedeklenmek ve böylece örgütsel ve ideolojik bağımsızlıktan taviz vermek bize göre KUYRUKÇULUKTUR!

Bize göre de Sosyalizm Mücadelesini sağlıklı biçimde sürdürebilmenin olmazsa olmazları bunlara karşı ideolojik mücadele verilmesi ile olasıdır.

Herkese mavi boncuk dağıtacağım diyerek bu tehlikeleri görmezden gelmek, Sosyalist Mücadelenin niyetten bağımsızda olsa önüne taş koymaktır.

Bu yol temizlenmeden, Sosyalizm Mücadelesi doğru bir rotada İLERLEYEMEZ!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu