Gündem

SINIF DEVRİMCİSİ

Umut İLERİ

SINIF DEVRİMCİSİ

Sınıf Hareketinin yerlerde süründüğü, bir avuç sendika bürokratının elinde perişan edildiği, her türlü işçi hakkının OHAL altında çıkarılan KHK larla üzerinin çizildiği, gasp edildiği bu koşullara karşı mücadele verecek, tüm Emek güçlerinin birliğini sağlamaya yönelik girişimler, kendini SINIF DEVRİMCİSİ olarak gören,
YOLUMUZ İŞÇİ SINIFININ DEVRİMCİ YOLUDUR diyen herkesin önünde duran bir sorumluluktur.
Kimilerinin küçük burjuva ve orta sınıfların duyarlılığı üzerinden siyaset yaptığı, kimilerinin İşçi Sınıfı dışında başka “devrimci” dinamiklerin peşinde koştuğu, kısacası utangacça da olsa İşçi Sınıfının DEVRİMCİ ÖZNE rolünü yadsıyanların kol gezdiği bu ortamda bu sorumluluğu yerine getirecek yapılanmalar, bugün yerlerde sürünen Sınıf hareketine yeni bir atılım kazandıracaktır.
Sınıf Hareketine vurulan prangaların en önemlisi, İşçi Sınıfının Sınıf Sendikacılığı yapması gereken Sınıf Araçlarından olan Sendikalardır.
Ne yazık ki Sendikalar bugün SINIF SENDİKACILIĞI özelliğini büyük ölçüde yitirmiş, bir avuç Sendika ağasının elinde işlevselliğini yitirmiş, mevcut düzenin sürmesini sağlayan kurumlar haline dönüşmüştür.
Bunu biz söylemiyor bizzat İşçi Sınıfının fabrikalarda, işverene karşı verdiği mücadelede öne çıkan öncü İşçiler dile getiriyor.
İşverenden daha çok bu Sendika ağalarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz diyorlar.
İktidardaki sınıf Ekonomik alanla, Politik alanı birbirinden ayırarak, Politik alanı sistem partileri aracılığıyla, Ekonomik alanı ise kendisine hizmet eden Sendika ağalarının başında olduğu SARI SENDİKALARLA denetim altında tutar.
O halde yapılması gereken, Sendikaların dışında, Sendikaları da tabandan zorlayacak ve başlarındaki Sendika ağalarını tasfiye ederek Sınıf Sendikacılığı yapmalarını sağlayacak, tabanda örgütlenmiş doğrudan demokratik bir işleyişi benimsemiş, İş Yeri komiteleri ya da İş Yeri Konseyleri olarak isimlendirilen Sınıf araçlarını tüm iş yerlerinde hayata geçirmektir.
İşyerinde çalışan işçilerin söz ve karar sahibi olduğu, hiyerarşi içermeyen yatay örgütlenmiş bu yapıların aslında birbiri ile bağlantılı, iç içe geçmiş işlevleri vardır.
Bir tanım yapmamız gerekirse;
İşyeri Komiteleri ya da İş yeri Konseyleri; Sermayenin fabrika içindeki iktidarına karşı mücadele veren İşçi Sınıfının, üretim sürecini kendi denetimine almak için oluşturduğu BİR ÖRGÜTLÜLÜKTÜR.
Üretimin yönetimi ve denetimi, Sermayenin Fabrika İktidarını dokunulmaz kılan temel ayağıdır.
İşte İşyeri Komiteleri ya da İş Yeri Konseyleri, Sermayenin üretimi yönetimi ve denetimine karşı, içeriden ve karşıdan mücadelenin ÖRGÜTSEL unsurlarıdır.
Eğer İşçi Sınıfının kurtuluşu kendi ellerindedir diyorsak, bu yapılar aynı zamanda yarını bugünden kurmanın KURUCU örgütleridir.
İşçi Sınıfının YIKMAK ve KURMAK gibi birbirini izleyen ikili bir görevi vardır.
Bugün üretim sürecinin ÖZNESİ olması gerekirken, NESNE konumuna düşmüş ve böylece giderek kendine, çevresine, ürettiği ürüne YABANCILAŞMIŞ İşçi Sınıfının yeniden üretimin asli unsuru olmasını yani ÖZNESİ olmasını sağlayarak, İşçi Sınıfı üzerindeki bu Yabancılaşmanın da bugünden kırılmasını sağlamak, bu yapıların bir diğer, bir önceki ile bağlantılı görevlerindendir.
Hep söylediğimiz bir şey vardır; İşçi Sınıfı mademki üretiyor o halde yönetmelidir de!
Eğer yarının toplumu İşçi Sınıfının kuruculuğunda gerçekleşecekse, İşçi Sınıfı hem üretmeyi, hem de yönetmeyi bilmek zorundadır.
Bunları sağlıklı yapabilmesi için, bugünden hem üretmeyi( Üretimde Yeniden Özne Olmak), hem de yönetmeyi öğrenmelidir.
Karşıdan kuruculuk kendisine bu görevi yükler.
Bunları bilmelidir ki, yarın başkalarına bu konuda, özellikle de eski iktidar sahibi kırıntılarına gereksinim duymasın.
Reel Sosyalizmin çözülüş nedenlerinden biri de budur.
Lenin bu durumu aşağıdaki söylemi ile çok net ifade etmiştir;
13 Kasım 1922 :
“Eski Devlet Aygıtını devr aldık ve bu bizim için talihsizlikti. Bu aygıt sık sık bize karşı çalışıyor.1917 de iktidarı ele geçirdikten sonra, hükümet memurları işlerimizi sabote ettiler. Bu bizleri çok ürküttü ve onlara “Lütfen geri gelin” diye yakardık.
Hepsi geri geldiler ve bu da bizim talihsizliğimiz oldu.”(Lenin-Toplu Eserler-cilt 33,s 482)
Tüm bunlardan sonra özet olarak şunu söyleyebiliriz;
İşçi Sınıfının onun erk savaşım aracı olan PARTİSİ dışında, yukarda özelliklerini anlatmaya çalıştığımız sadece iş yerlerinde değil, hayatın her alanında, hem üretmeyi hem de yönetmeyi bilecek, yarını bugünden kuracak, bugünden oluşturacağı ÖZYÖNETİM organlarına gereksinmesi vardır.
Eğer “İşçi Sınıfının Kurtuluşu Kendi Ellerindedir” diyorsak.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu