Gündem

İnancını kaybetmiş devrimcilerin gelecek iddiası olamaz

Devrime ve değişime inançsızlığın dip yaptığı bu süreçte, inançsızlık üreten devrimciler, çöken kapitalist dünya sisteminin ayyuka çıkmış iç çelişkilerini ve çatışmalarını göremeyecek kadar körleşmişler.

Erdoğan ATEŞİN
Devrime ve değişime inançsızlığın dip yaptığı bu süreçte, inançsızlık üreten devrimciler, çöken kapitalist dünya sisteminin ayyuka çıkmış iç çelişkilerini ve çatışmalarını göremeyecek kadar körleşmişler.
Kapitalist sistem kendi anarşisini üreterek, görülmemiş bir şiddette krizler konjonktürüne girmiş, büyük ve ölümcül son hamlelerini yapıyor…Biriken toplumsal çelişkileri çözme yeteneklerini kaybetmiş bir sistem, kendi anti tezini de yaratıyor…
Yeni toplum, yeni kültür şekilleniyor, bu süreç ekonominin toplumsallaşmasını sağlayarak, insanlığın kapitalist emperyalist dünyayla olan çelişkisini, büyük ileri atılımlarla tarihi toplumsal olana doğru zorluyor. Kapitalizm, sistem olarak bütün maskesi düşmüş, savaşlardan beslenen bütün canavarlığı açığa çıkmış, asalak nitelikleriyle üretici güçleri geliştirme özelliklerini tamamen kaybetmiştir.
Kapitalist sistemin ayakta kalmasının tek bir yolu kalmıştır, o da insanın fiziki olarak tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirir, bunun dışında başkada bir alternatifi kalmamıştır…Kapitalizm en büyük savaş suçlusu olarak enkaz yığınına dönüşmüş, arkasında melun kundakçılar, burjuvazinin propaganda aygıtına dönüşmüş melun profesörler, gazeteciler, parlamento ve parlamenterler, hukukçular, ve daha bir çok alanda siyaset pezevenkleri üreten insana yabancılaşmış bir ölüm makinası olarak miadını doldurmuştur.
Kapitalizmin çelişkileri insanlık için büyük bir kıyıma dönüşmüş, ahlaksızca istekleri bugün artık sendikalist ve parlamentarist mücadelenin bütün kazınımlarını da yok ederek, iç eğilimlerini kan ve irinden beslenen bir ekonomik sistem üzerinden gerçekleştirmiştir. Kapitalist militarist ekonomik zorbalık ölümcül sürecini yaşamaktadır.
İşçi sınıfı- emekçiler, savaşın, açlığın cehennem zebanileri tarafından mülk sahibi sınıfların zorbalığına dönüşmüş olan bu sistemin ve onu değiştiren tek sigortası olduğu gerçeği bugün daha bir önem kazanmış, emekçiler kendi geleceklerini yaratmak için yeniden bir hamleyle kapitalizmi tarihe gömmek için tarihten gelen tarihsel zorun bugün daha çok bilincindedirler.
Emekçiler dünya ekonomisini ve kültürünü talan eden kapitalist- emperyalist zebanilere karşı kendisini ve geleceğini feda etmek istemiyorsa silaha sarılmak zorundadır. Komünistler hiç bir zaman iç savaş kışkırtıcılığı yapmazlar ancak, iç savaş ve genel savaş bir zorunluluk haline gelmiş ise, işçi sınıfı ve komünistler her koşulda bu savaşa hazırlıklı olmak zorundadırlar. Emekçilerin zaferinin kesin garanti altına alınmasının tek yolu bu yoldur.
İşçi sınıfın uluslararası örgütü bir zorunluluk ve acil bir görev olarak güncelliğini korumaktadır. Bugün gerçek anlamda sosyalist, kapitalist eleştiri, kapitalist dünya düzenini yeterince teşhir etmiş, kapitalist burjuvazi alabildiğine yıpranmış, silahla ve terör üreterek ayakta kalmaya çalışıyor. Bütün ülkelerin işçileri, emperyalist barbarlığa karşı, burjuva mülkiyete karşı, ulusal ve uluslararası her türden gerici faşist baskıya karşı bugün daha bir bilinçlidir.
İşçi sınıfı kendi eseri olan kurtuluşunu yaratmak zorundadır, bugün bunun bütün dinamikleri olgunlaşmıştır artık. Çürüyen ve geberen kapitalist sistem ve onun temsilcileri bu gerçeğin farkındadır. Her türlü köleliğin, büyük toplumsal sefaletin, manevi alçalmanın ve siyasi bağımlılığın tek sorumlusu kapitalist sistemdir…
Bütün biriken bu sorunların dönekler cephesinde nasıl da büyük bir inançsızlığa dönüştüğünü, onların sürekli revizyonizm üreten beyinleri , devrime ve değişime olan inançsızlıklarındadır. Onlar devrimciliğe ilk adımlarını attıkları gün de istekli değildi ve devrimcilik onlar için o günün yükselen trendiydi. Bu döneklerin yaşamlarındaki kırılma, onların bütün kişiliklerini de deşifre ederek ortaya çıkarıyor…
” Kahrolsun emperyalizm ” diyen maskesiz dönekler emperyalist merkezlerde beleş yaşamanın tadını çıkarıyor, tembellik haklarını kullanıyorlar asalakça dingili kırıklar…Dingili kırık dönekler, ideolojik köklerinden kopmuş, üretimden, üreten emekçiden kopmuş, vatanından ve halkından kopmuş, yabancılaşmış ve emperyalist burjuvazinin ideolojik sopasına dönüşmüştür. Sistemin ideolojik saldırılarına karşı mücadele, döneklere karşı mücadeleden bağımsız düşünülemez…
1960-70 80’lere kadar devrim güçlüydü ve güçlü devrimci durum, söz konusu dönekleri de içine çekmişti ve onlar, devrimi yemek için gelmişlerdi saflara…Ne zaman ki karşı devrim hakim oldu, döneklerde gerçek postlarına yeniden büründüler. Çünkü onlar kuzu postunda kurtlardı. Bunlardan hala çevremizde dolaşan çok fazla kuzu görünümlü kurt var… Biz bunları biliyoruz ve tanıyoruz, onlar ise bir oyun oynuyorlar bilinen ve bütün çıplaklığıyla açığa çıkmış.
Kişiliği bozuk dedikodu avcıları…
Değişim yasaları ve diyalektik değişim bunlara işlemez, beyinleri tam bir komplo makinesi…Bunlar sınıflı toplumun bütün aşamalarında vardı, ne zamanki toplum sınıflara bölünde, bu çıkar ilişkileri de toplum içinde boy verdi ve bütün süreçlerin insanı olma karakteri kazandı. Kapitalist toplumun dönekleri de sürecin ruhuna uygun, Marksizmi revize ederek, sistemin ideolojik aygıtlarına dönüştüler…Bunlarla ideolojik ve diğer bütün alanlarda mücadele komünistlerin temel sorunudur…
Erdoğan ATEŞİN

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu