Genel

Kapitalist aşamaya uğramadan da Komünizme varılacağını savlayan…

Kapitalist aşamaya uğramadan da Komünizme varılacağını savlayan, Marks'ı Kapitalist Modernitenin yanında, destekçisi gören, Komünizmin, ilkel komünal toplumla bir ve aynı görülemiyeceğini anlamaktan yoksun, beyin kıvrımları yeterince gelişmemiş zevata Lenin'in "Ütopik Ve Bilimsel Sosyalizm" başlıklı yapıtından aldığımız aşağıda ki alıntıları umarım yeterli yanıt olur.

Umut İLERİ
Kapitalist aşamaya uğramadan da Komünizme varılacağını savlayan, Marks’ı Kapitalist Modernitenin yanında, destekçisi gören, Komünizmin, ilkel komünal toplumla bir ve aynı görülemiyeceğini anlamaktan yoksun, beyin kıvrımları yeterince gelişmemiş zevata Lenin’in “Ütopik Ve Bilimsel Sosyalizm” başlıklı yapıtından aldığımız aşağıda ki alıntıları umarım yeterli yanıt olur.
“Bütün dünyada olduğu gibi, Rusya’nin ekonomik gelişimi feodaliteden kapitalizme doğru ve büyük ölçüde kapitalist makina üretiminden sosyalizme doğrudur.
Kapitalizmin daha da gelişmesinin dışında, büyük ölçüde kapitalist makina üretiminin dışında “farklı” bir sosyalizme geçiş yolu üzerine kurulan bütün hayaller, Rusya’da ya liberal baylarımıza ya da gerici küçük mülk sahiplerine (küçük burjuvaziye) vergidir. Hala sol narodniklerin kafalarını dolduran bu hayaller, yanlızca küçük burjuvazinin gericiliğini(geri niteliğini) ve zayıflığını yansıtır. “
Marks’ın bütün yapıtlarının yansıttığı temel düşün, Marks’tan beri, bütün ülkelerde kanıtlanmış olan düşün, Kapitalizmin Feodalizme oranla İLERİCİ olduğudur. İşte yanlızca bu anlamdadır ki Marks ve bütün Marksistler (Rakitnovun çirkin ve saçma deyimiyle)” kapitalist ilmiği allayıp,pullarlar”!
Yanlızca tarihsel gelişimin koşullarını kavramayan anarşistler yada küçük-burjuvalar feodal bir ilmikten ya da kapitalist bir ilmikten söz edebilirler.; hiç fark etmez, çünkü ikisi de birer ilmektir! Bu, suçlama ile yetinmek ve ekonomik gelişmenin nesnel sürecini anlamamak demektir”
Feodalite yüzyılları, emekçi halk için uyuşukluk yüz yılları olmuştur.
Kapitalizm onyılları, milyonlarca ücretli işçiyi uyandırmıştır.
Sol -Narodnik tarikatının sayın bayları, sizlere sesleniyorum; bunu anlamak yeteneğinden yoksun oluşunuz, sosyalizmden hiçbir şey anlamadığınızı ya da sosyalizmi nesnel koşulların yarattığı bir milyonların savaşı olmaktan çıkarıp iyi niyetli bir ihtiyarın peri masalı haline sokmak istediğinizi gösterir.” (LENİN-ÜTOPİK VE BİLİMSEL SOSYALİZM)
Evet Kapitalist aşamadan geçmeden Komünizme varılamaz.
Komünist Toplum sadece Sınıfların ve varlığı Sınıflara bağlı Devletin olmadığı bir toplum değildir.
Elde edilen Toplumsal değeri, herkesin Yeteneğine, herkese İhtiyacına göre paylaştırmak için, üretici güçlerin gelişmişlik seviyesini, bu paylaşımı sağlayacak hale getirmeden, Komünist Topluma geçilemez.
Komünist Toplum, üretici güçlerin gelişmişlik düzeyinin çok ilerde olduğu, yoksulluğun değil zenginliğin paylaşıldığı, çalışmanın zorunlu olmaktan çıktığı, insanın kendine ayırdığı zamanın, Serbest Zamanın asıl ZENGİNLİK olduğu bir toplumdur.
Komünist Toplum Gerçek Özgürlüğün olduğu Toplumdur.
Komünist Toplum, Sınırların olmadığı bir Dünya Sistemidir.
Bu nedenle Yerellerde, küçük Komünler şeklinde bir toplum yapısıyla Komünist Topluma varılamaz.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu