Gündem

Erdoğan ATEŞİN – YEREL SEÇİMLER VE EKONOMİK YIKIM..

Erdoğan ATEŞİN

Fotoğraf açıklaması yok. Erdoğan ATEŞİN

YEREL SEÇİMLER VE EKONOMİK YIKIM..
Hakim sınıf kliklerin gerici faşist kesimleri arasındaki çelişki ve çatışma, emekçi halklar muhalefetini en ağır faşist saldırganlıkla ve devlet terörüyle bastırma eğilimi, her geçen gün daha bir sertleşerek devam ediyor. 21 yıllık AKP iktidarının yolsuzluk, açlık, sefalet, işsizlik ve hırsızlıklarının ayyuka çıkması, teşhir olması, burjuvazinin başka gerici ve faşist kanadının iştahını kabartmış ve bu süreç hakim sınıf klikleri arasında kıyasıya bir iktidar kavgasına dönüşmüştür.
AKP kliği, devalüasyonla sonuçlanacak karşılıksız para basma ve yerel seçimlere ramak kala popülist politikalarla, memur ve memur emeklileri maaşlarına ve asgari ücret vs, seçim yatırımı olarak yapacağı zamlarla sürecin de daraldığını gösteriyor. Her geçen gün TL’nin değerini düşürerek ithalata bağlı montaj sanayisine de ağır darbeler vuruyor. TL’nin sürekli değer kaybı ithal malların fiyatlarını arttırıyor, iç piyasada hiper enflasyon tetikleyerek, halkın alım gücünü zayıflatıyor. İthalata dayalı sanayi ve diğer temel tüketim mallarında ithalattan kaynaklı üretim fazlası nedeniyle stokçuluk da artıyor. Sigaralar artık paket paket satılıyor. Sigaradan 20 duman çekmenin en düşük bedeli 50-60 TL.
Derin kriz nedeniyle fabrikalar istihdamı düşürerek, bir çoğu kapısına ya kilit vuruyor, ya da gruplar halinde işçi çıkararak, daralarak ayakta kalmaya çalışıyor. Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi, salt sanayi ithalatında değil, bütün ekonomide fiyatların hızla yükselmesine yol açıyor. Halkın alım gücü düştükçe, yoksulluk ve sefalet artıyor, egemen sınıfların ve onun siyasi düzlemde ki iktidarı daha bir saldırganlaşıyor ve sokaklar terörize ediliyor. Feodal gerici tarikatlar, spekülatörler, para babası uyuşturucu baronları, tefeci tüccar AKP iktidarıyla daha bir palazlanmış, işbirlikçi burjuvazinin sömürüsü emekçilerin yaşamını yaşanılmaz kılmıştır.
CHP, gelişmekte olan halk muhalefetini bastırmak, kontrol etmek için reformcu sahte söylemlerle faşist yüzünü gizlemeye, AKP’nin 21 yıllık suç ortağı olduğunu unutturmaya çalışıyor. K Kılıçdaroğlu ve ardılı liboş Özgür Özel, Faşist, özel harpçi M Akşener’in sahte komplocu, basit söylemleri, reformist sahte solu’da peşine takmış, Kürt hareketine karşı iki yüzlü politik tutumu TKP’nin de gerçek niyetini ittifaklar tartışmalarında açığa çıkarmıştır.
Her geçen gün daha da ağırlaşarak devam eden ekonomik ve siyasi kriz, AKP ve R. T Erdoğan kliğini yeni alternatiflere zorluyor, kaos koşulları önümüzdeki süreçte daha ağır basıyor. İşçi sınıfı faşist sarı sendikaların kontrolünde adeta köleleştiriliyor. Köylünün toprağına ve üretim araçlarına icra yoluyla zorla el konuluyor, üniversitelerin içine ve sokak ortalarına polis karakolları kurulmuş, binlerce devrimci ve yurtsever, kimisi otuz, kırk yıldır cezaevlerinde tutuluyor ve ölüme mahkum edilmiştir.
Sırtını devlete, AKP ve tarikatlara dayayan gerici güç odakları, emekçilere hayasızca saldırıyor ve 80 milyon insana hayatı yaşanılmaz kılmış. İşçinin iş güvenliği, sendika hakkı, grev- genel grev hakkı elinden zorla alınmıştır.
AKP, Türkiye halklarına açlık ve sefalet, polis copu, Kürt halkına jandarma dipçiği, toplu katliamlar ve karanlık bir sürecin devamı oldu, bu süreç geçmişin faşist iktidarlarının kullandığı yöntemdi. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi katliamlar, işgal ve ilhaklar tarihidir. Ermeni’ler, Yahudi’ler, Rumlar bu toprakların Türk’lük öncesi halklarıydı ve hepsini yerlerinden yurtlarından ederek, Türkiye devleti bu yok oluşlar üzerine inşa ediliyordu.
Bütün faşist devletler, halkların ve işçi sınıfının mücadeleleriyle yıkılmıştır. Bu mücadelelerde sonuçta İşçiler, Köylüler, gençler, devrimci askerler, devrimci subaylar, aydınlar ve toplamda halklar, devrimci bir cephe örgütü yaratarak mücadelelerini ilerletebilmiştir. İttifak ve güç birliği, güçlü bir devrimci önderlik karakteri kazandığında, emekçilerin gerçek umudu olabilir, bunun dışında ki çıkışların devrimci cephede karşılığı yoktur.
Erdoğan ATEŞİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu