Genel

Erdoğan ATEŞİN – DEĞİŞEN SÜREÇ, DEĞİŞEN İNSAN !

Erdoğan ATEŞİN

DEĞİŞEN SÜREÇ, DEĞİŞEN İNSAN !
Erdoğan ATEŞİN  Fotoğraf açıklaması yok.
Her kuşak, içinde geliştiği, yaşadığı ve kültürlendiği sosyo-ekonomik olarak etkilendiği toplumun bağrında yeşerir, oradan çıkar ve bir önceki kuşakların pratiğinden etkilenir, o birikim üzerinden kimlik edinir ve tarihini bu birikim üzerinden yapar.
68 ve 78 kuşağı böyle bir sosyolojik ortamın ürünüdür ve kendi tarihsel sürecine müdahale, itiraz etmeye çalışırken genellikle ulusal çitler içinde, başka ülkelerin devrimci pratiğinden etkilenmiş, ve adeta bu pratiğin bir kopyası olmaya çalışmış ve demokrasiyi kısmen de olsa kendi içinde yeterli olmasa da işlemiş, içselleştirmiştir.
78 sonrası kuşaklarda küreselleşen dünyanın etkileriyle çok daha uluslararası bir kültürlenme ve küresel bir itiraz ön plana çıkmıştır, bu süreç, 68 ve 78 den tamamen köklü bir kopuşu da beraberinde getirmiştir. 78 kuşağı bu süreci hazırlayan yarı anarşizan, yıkıcı ve yerine bir şey koyamayan kendi tarihine de saldıran insan tipleri yarattı. Bunların önemli kesimi mülk dünyasına geri döndü ve bunu çok acımasızca yaptı.
”Devrim ve özgürlük” şiarıyla kendisini ifade eden bu kuşaktan çok önemli bir kesim, sonrasında en genel anlamıyla sisteme entegre oldu ve sistemin devrimi yıkan yıkıcı aletine dönüştü. Umduğunu bulamamış insanın çaresizliği ve ezilmişliği üzerine yeni ve çok tehlikeli bir kimlik inşa edildi. Bu süreç, beraberinde genelde toplumun siyasi dokusunu da değiştirerek, yeni bir toplumsal doku ortaya çıktı, gelenek bu kuşağın dokusuna hakim oldu ve tüm demokratik değerler tahrip edildi.
Bu sürece hakim olan anlayış, bu büyük başı bozukluğun normalin dışına çıkarak, anomaliye saplandığı bir sürece dönüşmüş ve gerçeklerin dışına taşan bir kurtarıcılık gelişmiştir. Hayali senaryolar, yurtdışından talimatlı devrim yapmalar, köşede kıyıda yaşama tutunmaya çalışarak, kirlenmeden yaşayan ve bunun için canlarını feda eden gençlerin bedenleri üzerinden yıllarca rant devşirmeye çalışan bir elit ”devrimci” bezirganlar güruhu…
Bugün devrimci tarih bilinci olan her insan bu gerçeğin farkındadır. O sürecin ”Devrim ve demokrasi” diye yola çıkanlarının bir çoğu bugün yerli gericiliğin bir kolu gibi çalışmakta ve geçmişine acımasızca saldırmaktadır. Bunları çoğu hala kendini ”sol” olarak addeden dönekler tayfası ve Marksizmi siper edinerek bu işi yapıyorlar…
Şimdilik, bu büyük devrimci toplumsal yasa geri çekilme sürecinden, yeniden bir toplumsal devrimci atılım sürecine doğru biriken bir devrimci sürece doğru evriliyor. Dipten gelen yeni devrimci sürecin saç, sakal, parka, türban, Kemalizm, milliyetçilik Osmanlıcılık, gibi takıntıları da yoktur, onlar kendisi olmak için geliyorlar. Dünyanın toplumsal devrimci birikimi yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır…
Erdoğan ATEŞİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu