Gündem

Dersim’de İhanetin bedeli Çok Ucuz.. – 3 –

Erdoğan ATEŞİN

Dersim’de İhanetin bedeli Çok Ucuz.. – 3 –

 

Yalnız olmaktan korkma!!! Bir çoktur…

Doğrular da ısrar, daima ısrar….
Yalnızlık geri bilincin aslında kendisiyle yaşamak ve ölmek zorunda oluşunun kabusudur. Bilimsel yalnızlık, kişinin kendisine dönüşüdür, yabancılaştığı kişiliğin tersinden yeniden inşasıdır, öze dönüştür… Kendi gerçek doğasına dönüştür…
Hayatımız boyunca bu süreçleri yaşarız, bu iki karşıt çizgi hayatımız boyunca devam eder… Doğrularımız ve yanlışlarımızla insanız. Dost olanları doğrularımız mutlu eder, yanlışlarımız ise dost uyarılarla birlikte güçlü bir karakter ve kişilik kazanmanıza yardımcı olur.
Doğruları savunmaktan, yalnız kalmaktan korkma! Sonuçta doğru kazınır. Selam olsun dünyayı doğrularıyla değiştirmek isteyen büyük insan çabasına.
Erdoğan ATEŞİN
Türkiyemmm panosundaki Pin
Dersim’den bütün dostlara merhaba,
Yoldaşlarım,
Dersim’de Çelişkinin Ana ve Tali Yönü
İnsanın insanla çatışması her yerdedir, bu çatışma anakaramızın bazı coğrafyalarında daha şiddetlidir ve bu lokasyonlardaki çelişki ve çatışmanın şiddeti söz konusu coğrafyanın biriktirdiği çelişkiler bağlamında nicelik ya da nitelik gösterir…Bu süreci görmemezlikten gelen bazı çevreler, gruplar, örgütler, ya da kişiler, ( bunlar halk tarafından bilinen grupcuk ve geçmişin siyasi atıklarıdır, posadır) çelişkinin esas yönüne vurgu yapmaktan fersah fersah Kaçınır, çelişkinin yada çelişkilerin en tali olanıyla ilgilenir, bu yöntemle kitleleri esas sorunlarından uzak tutarak, oyalamaya çalışırlar. Dersim izlenimlerim ve görüştüğüm dost, arkadaş ve yoldaşlarımdan edindiğim izlenim bu yöndedir…
Dersim ekonomik, sosyal, siyasi ve derin kültürel çelişkiler bağlamında derin bir değişim yaşıyor. Tarihsel gericilik, günümüzün siyasi gericiliği ( revizyonist, neo-liberal, dönek sol) ile kol kola, tamamen ekonomik çıkar ilişkileri üzerinden, düşmanca müdahalelerle siyasi gericilik hakim kılınmak istenmektedir. Yerli gericilikle kol kola Dersim, kendi gerçek kimliğine, geçmiş devrimci birikimine yabancılaştırılıyor…Kürt Ulusal gerici kültürü, Dersim’in kültürel ve siyasi birikimine Kürt milliyetçisi akımlar ve sahte dönek sol üzerinden haince müdahalelerle hakim kılınmak isteniyor…
Bu saldırganlığın büyük hedefi Dersim’in siyasi devrimci tarihini, sosyolojisini, tarihsel görgüsünü, kültürel ve tarihsel dokusunu bozmak, Dersim’i bütün hatlarıyla içini boşaltarak sisteme entegre etmek amaçlıdır…
Dersim’de açık ve gizli koruculuk, işbirliğine zorlanan büyük insan işsizliği, gençliğin çaresiz arayışları istismar edilmiş, revizyonist, neo liberal turuncu sol, bütün bu sınıfsal çelişkileri öteleyerek, yok sayarak, kör gözüm parmağına, körün göz mü misali, çelişkinin esas yanıyla değil, tali, emekçi kitlelerde karşılığı olmayan hayali çelişkilerle oyalamaktadır.
Bu büyük oyun, kim ve kimler tarafından planlanıyor? Amaç ve genel hedef, bu kirli saldırganlığın psikolojik ve kitlelerdeki karşılığı, algısal boyutu, derin bir operasyonun parçalarına dönüşmüş, sistemin bölgede oyuncakları üzerinden oynanmaktadır…Hedef Dersim’in tarihsel, siyasi ve devrimci kültürel birikimi!!!
Kültürel çelişkiler ve çatışmalar, kültürel boşluklar, sosyo ekonomik, gelişmelerin nesnel gerçekliği ile, Üst yapısal değerler arasında ki çelişkilerin sonucu olarak oluşurlar…Bütün bu süreçler, tarihsel gelişmelerin derin izlerini toplumsal bir gelenek olarak taşırlar….
Dersim’de, çatışma siyasi, sosyal, sınıfsal ve ekonomik çelişki ve çatışma üzerinden şekilleniyor. Çelişkinin esas yanı bu yöndedir. Dersim’de, kimilerinin iddia ettiği gibi, çelişki, ağaç, kuş, dağ keçisi, falan değil, çelişkinin anası da babası da, ideolojik, sosyal, kültürel, toplamda sınıfsaldır. Siyasi gericilik ( revizyonist, neo liberal, turuncu sahte sol dönekler) ile devrimde ısrar eden, bilimsel sosyalist arasında sınıfsal bir zeminde gelişmektedir…
Siyasi gericiliği bütün sebep ve sonuçlarıyla teşhir etmeye devam edeceğiz… Saklambaç oynayan gafiller sürüsünü, bukalemun karakterleri de…Karşı devrimci süreçler, muazzam devrimci süreçler yaratıyor. İyi ile kötüyü, dönek ile dava adamını, direnen ile kaçanı ayıtıştıtıyor, saflar netleşiyor…Kaçanlar değil, direnenler kazanır…Yurtdışı ve Türkiye dönek ve kaçkın mezarlığına dönüşmüş…
Çözüm var;
Devam edeceğiz…
Erdoğan ATEŞİN
19.07.2023

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu