Gündem

Mahalle Forumları ya da Mahalle Meclisleri,

Umut İLERİ
Mahalle Forumları ya da Mahalle Meclisleri, Gezi Süreci ve sonrası kendiliğinden ortaya çıkan yapılanmalardır.
Forumların ya da Meclislerin, Doğrudan Demokrasi ile ilişkisi, işleyiş ilkesi bağlamında, katılımcıların buralarda kendilerini özgürce ifade etmeleri ve buralarda alınacak kararlara doğrudan katılmalarıyla ilgilidir.
Doğrudan Demokrasi bir işleyiş ilkesidir.
Halkın doğrudan, aracısız yönetime katılması yoluyla, kendi kendini yönetme biçimidir.
Ayrıca Doğrudan Demokrasi aynı zamanda bir kültürdür.
Geleceğin kolektif dayanışma kültürünün, Komünist Kültürün temelini oluşturan bir olgudur.
Gezi Sürecinde en basit haliyle katılımcılar arasında yaşanan dayanışma kültürüdür.
İnsanların Temsili Demokrasilere karşı isyanının uç verdiği alanlardır Mahalle Forumları ya da Mahalle Meclisleri.
Toplumsal olanla Sınıfsal olanın buluştuğu, bir araya geldiği yerlerdir bu Meclisler ya da Forumlar.
Buralarda insanlar, yerelde ve geneldeki sorunlarına sahip çıkmakta, bu sorunların çözümü için neler yapılması konusunda düşünce paylaşmakta ve bu sorunların çözümünde doğrudan özne olmak istemektedirler.
Bundan daha doğru ve gerçek bir DOĞRUDAN DEMOKRASİ talebi olabilir mi?
Tabi ki Mahalle Forumları yada Mahalle Meclislerinin yanında, asıl önemli örgütlenmeler Sınıf mücadelesinin bire bir yaşandığı alanlardan olan Fabrikalarda, Toplumsal Özne olan İşçi Sınıfının, Sermayenin Fabrika İktidarına karşı örgütlendiği İşyeri Komiteleridir.
Her iki oluşumda, bugünden yarını kurmanın araçları, İşçi Sınıfının Erk odaklarıdır.
Bugünden yarını kurmak, yarın başımızı duvarlara toslamak istemiyorsak, bu girişimleri yaşamın her alanına yaygınlaştırmak gerekir.
Bu oluşumların nereye kadar gideceği, ayrı bir tartışma konusudur.
Bize göre gerçek bir Siyasi bir aklın, kısaca İşçi Sınıfının düşünen elinin, aklının yani Komünist Partinin olmadığı bir durumda bu yapılanmaların zaman içerisinde sönümlenmesinin kaçınılmazlığıdır.
Bir başka gerçek de, Siyasi aklı ve harekete müdahil olacak Özneyi çıkartacak olanın da bu tür yapılanmaların ortaya koyacağı eylemlilikler olduğudur.
Bu eylemlilikler aynı zamanda geleceğin kültürünün de tohumlarının atıldığı alanlardır.
Bundan sonrası yeniden ortaya çıkacak bu kalkışmalar en geriden değil, bu hareketin geldiği uç noktadan başlayacaktır.
Bu bile bizler için bir kazanımdır.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu