Öne Çıkan

ULUS DEVLET VE KAPİTALİZM

Umut İLERİ

 

ULUS DEVLET VE KAPİTALİZM

Sermayenin Ulusal Sınırları daha doğru bir deyimle Ulus Devlet sınırlarını aşması, buna karşın Ulus Devletlerin Sermayenin bu hareketliliği karşısında engel oluşturması, Kapitalizmin çelişkilerinden biridir.
Sermayenin bu çelişki karşısında aldığı önlem Ulus Devletleri, Ulus ötesi hareketine engel teşkil etmemesi için yeniden yapılandırmaktır.
Denebilir ki, Sermaye madem Ulus Devletleri bir engel olarak görüyor neden Ulus Devletleri ortadan kaldırmıyor.
Çünkü Sermayenin Ulus Devletlere, Emeğin Ulusal sınırların ötesinde birleşmesini önlemek için, hem de aştığı Ulusal sınırların ötesinde diğer Sermaye gurupları ile rekabet ve bundan doğan çatışmalar için ihtiyacı vardır.
Sermaye Ulus Ötesi rekabetin bir sonucu olarak tüm dünyada süren Emperyalist Hegamonya Paylaşım savaşlarını Ulus Devletler üzerinden sürdürür.
Ayrıca Sermaye, sistemin içerisine girdiği ağır Ekonomik krizlerden kurtulabilmek içinde Ulus Devlet aracılığıyla Ekonomiye müdahale eder.
En somut örnek, ABD de Morgage Krizi sırasında Devletin Ekonomiye müdahale etmesi, Sermayenin Devlete ait bir kurum olan Merkez Bankasını kullanarak para basması ve Bankaları bir krizden kurtarmasıdır.
İşte bu nedenlerle hep söylediğimiz, Ulus Devletler ortadan kalkmaz, Sermayenin birikim ve gelişim evrelerine uygun olarak yeniden yapılandırılır.
Alt Yapı Üst Yapı diyalektiği gereği, alt yapıda ki bu değişimler bu değişimlere uygun üst yapıyı gerekli kılar.
Bu bağlamda şöyle bir soru sorulabilir; Madem Sermaye Ulusal Sınırları aştı Uluslararası bir nitelik kazandı, ve pazar tek bir dünya pazarı ile organik bütünlük sağladı, o halde buna uygun üst yapıda bu pazarı denetleyecek merkezi bir yapıya gerek olmaz mı?
Pazarın, tek bir Dünya Pazarı ile organik bütünlük göstermesi, Siyasi üst yapıda Teorik olarak belki de tek bir Dünya devletini olası görebilir.
Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi Sermayenin yapısından kaynaklı çelişkiler ve çatışmalar, onun ortak akıldan yoksun olduğunu ve tek bir Dünya devletine ulaşamayacağını bize gösterir.
Geçmişte de Kautsky, bu temelden yola çıkarak bunu öngörmüş ve Ultra Emperyalizm Teorisini bu temele dayandırmıştır!
Kautsky, Emperyalistler arası rekabeti görmezden gelir, bu rekabetin yol açtığı Krizleri ve Savaşları yok sayar.
Ancak Kautsky’nin göremediği, Kapitalizmin yapısından kaynaklı rekabet ve bu rekabetin sonucu kendi içerisinde çatışmalı bir sistem olduğu gerçeğidir.
Sonuçta yaşamın şaşmaz pratiği, Kautsky’nin bu tezini yadsımış, Dünya Savaşların, Çatışmaların ve bu Çatışmaların Ulus Devletler aracılığıyla yürütüldüğü bir alana dönüşmüştür.
İşte bu gerçek bize Kapitalizm’in ortak akıldan yoksun bir sistem olduğunu gösterir.
Pazarın Dünya Pazarı ile organik bütünlük sağlaması, aslında Komünist Toplumun maddi bir öncülüdür ve Kapitalist Sistem içerisinde Özgürleştirilmeyi beklemektedir.
Aslında teorik olarak olası görünen bu gelişme ancak, Sınıfların ve sömürünün ortadan kalktığı Komünist Toplum için olasıdır.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu