Gündem

MOSSAD ?

Erdoğan ATEŞİN

 

MOSSAD?
” Ve Rab Musa’ya söyleyip dedi: İsrailoğulları’na vermekte olduğum Kenan diyarına casusluk yapmaları için adamlar gönder” ( Eski Ahit, sayılar, 13/1)
Mossad Bütün dünya ülkelerinde faaliyet gösteren uluslararası bir cinayet şebekesidir…
İsrail’i anlayabilmek için, İsrail’in içinde bulunduğu sendromları Bu süreçlere yol açan coğrafi, sosyo-politik sebepleri, İsrai’in orta ve uzun vadeli planlarını doğru analiz etmek gerekir. CİA’dan sonra Mossad, Dünya’nın en etkili ve en yıkıcı istihbarat örgütüdür.
Mossad’ın küresel ölçekte onbinlercesi ( 40 bin tahmin ediliyor) faal, ve bir o kadar da ”uyuyan” ( göreve hazır bekletilen )olmak üzere yaklaşık 70-80 bine yakın ajanı olduğu tahmin edilmektedir. Mossad’a sızmak ve içinde karşı istihbarat yapmak çok zordur.
Mossad’dan önce İsrail devletinin istihbaratı ”SAHI” ( İbranice, ”bilgi istihbarat” servisi anlamındadır, ” Sherut Yediot ”kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş bir kısaltmadır.
SAHI, 1948’e kadar Haganah’ın ( devlet öncesi Yahudi Ordusu ) istihbarat bölümü olarak görev yapar. İsral devleti resmen kurulduktan sonra HAGANAH İsrail ordusunun içinde eritilerek, SAHI altı hafta içinde görevini Mossad’a bırakır.
SAHI’nin en son başkanı Isser Beeri’dir. 1 Nisan 1951’de Mossad resmen aynı adla faaliyete başlar.
MOSSAD, İbranicesi ”Ha- Mossad le -Modi’in Ule – tafkidim Meyudaim” yani özel konular ve İstihbarat Örgütü’dür. Mossad’ın ilk başkanı bir Hahamın oğlu olan Revven Shiloah’dır. Shiloah’a göre başarılı bir haber alma örgütü, düşmanlarının ”kimlik tespitini ”açıkça yapmalı, bunlar hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olmalı ve müttefik edinmek amacıyla sürekli bir faaliyet içinde olmalıdır…
İsrail, kuruluşundan bu güne kadar zor kullanarak kendisini sünni yollarla ortadoğu’da döllemeye çalışan, dost ve düşmanları konusunda çok ilkeli, planlı ve acımasızdır…Shiloah’ın düşünceleri ileriki süreçlerde İsrail devletinin stratejileri olarak geliştirilerek bu günlere taşınmıştır.
İsrail’in Haberalma Organları
1-Aman, ( Askeri İstihbarat Bölümü
2-Shin Bet, (İç Güvenlik Servisi)
3-Varasah Komitesi, ( Yabancı İstihbarat Servisi)
4-Aligah Bet Enstitüsü
AMAN- İbranice adı ” İstihbarat kanadı ” anlamında ” Agaf ha-Modi”in dir. Görevi Arap coğrafyasında Araplar arasında, Arap orduları hakkında bilgi toplamaktır. Aman, çok iyi organize olmuş askeri bir birliktir. Altı kademeden oluşur. En etkin bölümü ”Collection”ve ”Production”dır.
Collection bölümü; sınır ötesine ajanlar gönderme, televizyon ve radyo kanallarını ele geçirmek ve her türlü iletişimi dinlemekle görevlidir.
AMAÇ, Vaşhington ve Londara’da Mısırlılara karşı bir öfkenin provoke edilmesi ve dönemin Kahire’deki yeni hükümetin istikrarsız, güvenilmez bir yapıda gösterilmesidir. Bu operasyonun başına bir Alman Yahudisi olan Avraham Seidenwerg, 1952 yılında Unit 131’e alındığında ordudan atılmış, işsiz ve boşanmış biridir. Askeri istihbarat bu kişiye Kibbutz üyesinin kimliğini vermiştir. Yeni kimliği ve adı Paul Frank dır.
Aman’ın, bir diğer eylem kolu da ”Gadna” adı verilen askeri bir gençlik grubudur. Bu grubun görevi, Mossad’ın stratejik planlarını uygulayabileceği uygun ortam ve zeminler hazırlamaktır. 1989 sonrası Mossad’ın başında bulunan Shabati Shavit’in açıklamaları, Aman’ın ne kadar önemli olduğunun vurgular.
SHİN BET, Genel Güvenlik anlamına gelir. İsrail’in Yurtiçi gizli servisidir. Destek ve operasyonel iki kanat halinde çalışır. Destek bölümünde, sorgulama teknolojileri koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vardır. Operasyon bölümü üç bölümden oluşur. 1- Koruma ve Güvenlik. ( İsrail elçiliklerini ve görevlilerini, Başkanı ve İsrail Savunma Sanayini korumakla görevlidir. 2- İslam- Müslüman ülkeleriyle ilişkiler yürüten teşkilat. 3- Müslüman olmayan ülkelerle ilişkiler bölümü…
VARASAH KOMİTESİ, bu servisin ilk başkanı Boris Guriel’dir. Bu örgütün faaliyetini üst düzey bir kaç yetkili dışında kimse bilemez…Faaliyetleri konusunda halka kesinlikle bilgi sızdırılamaz. Görevi çeşitli gizli örgütler arasında bağlantı sağlamaktır.
Politika Şubesi ajanları, operasyonlarını Londra, Roma, Paris, Viyana, Berlin, Bonn, Cenevre gibi Avrupa’nın büyük başkentlerinde bulunan İsrail konsolosluklarında diplamasi kisvesi altında faaliyet yaparlar.
ALİGAH BET ENSTİTÜSÜ, İbranice ” Ha Mossad ler Aliyah Bet” olan örgüt, isim benzerliğine rağmen Mossad teşkilatıyla karıştırılmamalıdır.İlk kurulduğunda Yahudileri gizlice Filistine kaçırma ve nüfus yoğunlaştırma, demografik yapıyı değiştirme görevleri üstlenmiştir. Siyonistleri” yapay, anti semitizm yaratma ”taktiklerini uygulama görevlerini üstlenmiştir. Örnek ”operation Magiç Carpet”, ( sihirli halı operasyonudur). Bu gizli görevin amacı Yemen ve Adan topraklarında yaşayan Yahudilerin İsrail’e kaçırılması…
Amerikan orijinli Near East Air Transport Corporation, bu amaçla kurulur ve başında bir İngiliz iş adamı görünümünde ki Richard Armstong du, gerçek adı Sholomo Hiller dir ve Mossad ajanıdır. Şirket 1948-49 yıllarında 50 bin Yahudinin İsrail’e taşınmasını sağlamıştır.
Mossad’ın Eylem Metodları Ve Çeşitli Eylemlerine İlişkin Örnekler…
Mossad, propaganda niteliğinde, büyük stratejik öenemi olmayan eylemlerini açık bir güç gösterisi olarak gerçekleştirir. Bu tür eylemlerin sonuçlarını, kontrolündeki basın organları üzerinden kamuoyuna duyurur. ” Entebe Baskını”, gibi eylemler, operasyonlar bu sınıfa dahil eylem biçimleridir. israil’in ve siyonizmin çıkaralarına odaklı ve onları direk ilgilendiren kritik ciddi konularda son derece gizli ve örtülü bir strateji ve politika uygulamaktadır.
Mossad, bu gibi durumlarda yaptığı eylemleri başka bir grup, örgüt ve kişiler üzerine yıkarak, tamamen bi haber ve ilgisiz bir tutum takınır. Bunu da yine dünya çapında kendisine bağlı basın- yayın organları, yazar ve gazeteciler film ve yönetmenleri, basındaki siyasi yorumcuları üzerinde, tüm kamuoyuna benimsetmeye çalışır. Mossad, Türkiye’de de bu birimler içinde çok etkindir. Hatta bazı yandaş kanallar üzerrinden Mossad yapımı filimler izletilmektedir.
Filistinlilerin rehin aldığı ”mazlum ” Yahudilerin öyküsünü anlatan ”Delta Force”Münih Olimpiyat köyünde ki olayların İsrail lehine çarpıtılarak kamuoyuna lanse edilerek aktarıldığı ” Münih’te 12 Saat ”bunlardan bir kaçıdır. 1972’de Münih Olimpiyat köyünü basan Filistinli gerillaların öldürülmesi 1976 Entebe Baskını… Bu eylemler hakkında filmler çekilmiş, çok sayıda kitaplar yazılmış, Mossad dünya kamuoyuna yalnızca İsrail devletinin çıkarlarını koruyan, diğer devletlerin iç işlerine karışmayan masum bir istihbarat örgütü olarak tanıtılmıştır.
Mossad bir Örümcek ağı gibi dünyaya yayılmış bir cinayet şebekesdir. Çıkarlarına ters düşebilecek ”sevkiyatlara” ise asla izin vermez. Papa ve Kennedy suikastları, Oluf Palme’nin öldürülmesi, Makwell’in sırlarla dolu ölümü, Türkiye’nin Güneyinde, Kürt coğrafyasında ki eylemleri, çeşitli ülkelerdeki faili meçhul cinayetler, mafya gruplarını örgütleme, kontrgerille, teritoryal, paramiliter ve karşı devrimci terör örgütlerinin teşkiletlendırılması, tüm dünyada ki kontralara verilen destekler, Mossad’ın belirli noktalarından müdahalelerle sonuçlanmaktadır.
Mossad, Kıbrıs’tan Sibirya’ya uzanan Irak, Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirliklerine ….. üzerinden ajan sokan tek örgüt. Afrika ve Latin Amerika’ya ajan ihraç eden bir istibarat ağı…
Mossad, Kuzey Irak’ta ki Barzani bağlantısıyla, Orta Asya’daki Türk Devletlerinde İslam alehtarı yoğun bir faaliyet yapmakta ve bu ülkelerin yer altı kaynaklarını kendi tekelline alması faaliyeti örgütlemektedir. Ortadoğu’da maaşa bağladığı Piyon Devlet Başkanlarıyla Bosna – Hersek’te müslümanlara karşı faaliyet yapmakta, Amerika ve çevresinden dağıtılan uyuşturucu trafiğini direk yönetmektedir. Türk Mafyası da bu trafikten nemalanmaktadır.
Mossad’ın Açık Eylemleri
1969’yılında Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle’ün İsrail’e göndermek istemediği 5 roketatar hücümbotunu Mossad, düzenlediği bir operasyonla kaçırmıştır. İsrail’li komandoların 1970 yılında Mısır’ın Şedvan Adasına düzenledikleri ”Rodos Operasyonu” Sayeret Matkal’ın 1972’de beş üst düzey Süriye’li istihbarat görevlisini kaçırdığı ” Sepet Operasyonu”da Mossad’ın açık eylemlerindendir.
1972’de FKÖ’lülerin Münih Olimpiyat Köyünde, İsrail’li sporcu kafilesine yaptıkları baskın bahane edilerek 12 Filistinli, Golda Meir tarafından kurulmuş olan x komitesi tarafından infaz edilir.
Ebu Cihad ”269” birim tarafından 1988 yılında evinde öldürülür. Hamas Lideri Şeyh Abdülkerim Obedin’in kaçırılması eylemini yine Mossad gerçekleştirir. Hizibullah’ın lider kadrosundan Abbas Musavi, Güney Lübnan’da Mossad tarafından öldürülmüştür. ”Birim ”269”un Saddam’ı öldürme planı, kazayla patlayan sila sonucu eylem iptal edilir.
Ve ! en önemlisi de İsrail’in, nükleer bir güce kavuşmasında Mossad direk görev üstlenmiş ve bu konuda muazzam istihbarat toplamıştır. Böylesine güçlü ve her türlü teknolojik üstünlüğe sahip bir istihbarat örgütünün, Hamas gibi kendilerinin türettiği bir örgütün, İsraile sızarak, İsrail’de bu çaplı bir saldırı başlatması mümkün mü? Hamas’ın İsrail’e saldırısı Mossad’ın bütün bu niteliği ve kabiliyeti, teknolojik donanımı üzerinden yapılmalıdır. Saldırı ve FKÖ sonrası Arap milliyetçiliğinin aldığı boyut ayrı bir çalışmanın konusu.
Erdoğan ATEŞİN
13.10.2023

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu