Genel

Marks Komünist Toplumun üst evresi için iki koşul ortaya koyar.

Marks Komünist Toplumun üst evresi için iki koşul ortaya koyar. Bunlardan birincisi İşbölümünün ortadan kalkması, diğeri ise Kafa ve Kol Emeği arasındaki çelişkinin çözülmesi.

Umut İLERİ
Marks Komünist Toplumun üst evresi için iki koşul ortaya koyar.
Bunlardan birincisi İşbölümünün ortadan kalkması, diğeri ise Kafa ve Kol Emeği arasındaki çelişkinin çözülmesi.
Bilindiği üzeri İşbölümü bir Sınıf Üretme ilişkisidir.
Dolayısıyla, Sınıfların yeniden hortlamaması için İşbölümünün ortadan kalkması gerekir.
Kafa Ve Kol Emeğine gelince; Kafa ve Kol Emeğinin çözülmesi, Bilim ve Teknolojinin bu bağlamda da, Bilim ve Teknolojinin içerisinde yer aldığı Üretici Güçlerin gelişiminden bağımsız değildir.
Zaten Komünist Toplum, Çalışmanın zorunlu olmaktan çıktığı, herkesin elde edilen değerden ihtiyacı kadar aldığı bir toplum olduğu için, üretici güçlerin bu özellikleri karşılayacak düzeyde gelişmesi gerekir.
Kafa ve Kol Emeği arasındaki Çelişki uzlaşmaz, Antagonist bir Çelişki değildir.
Emek Üretkenliğinin arttırılması, bu Çelişkinin çözümünü, Bilimsel Teknolojik ilerleme, bu bağlamda Üretici Güçlerin gelişimi temelinde, Kafa Emeği yönünde sağlayacaktır.
İşte bu nokta İşçi sınıfının çok parçalı yapısında, yer alan Teknik Emek kapsamında yer alan Beyaz Yakalıların önemi, önümüzde ki süreçte daha da artacaktır.
Kısaca Proletaryanın sahip olduğu Kol Emeği yerini, artan bir ivme ile Kafa Emeğine bırakacaktır.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu