Genel

kolektif bilinç ve grvlerin önemi

Hüseyin Biçer

KOLLEKTİF BİLİNÇ VE GREVLERİN ÖNEMİ…

Tarih işçi sınıfına emekcılere sendkal hareketin mücadele biçim ve yöntemlerinin, farklılıklarını ve çeşitliliklerini pratik içinde bizlere göstermistir. Işçilerin ve emekçi sınıfının ve sınıf mucadelesının en güçlü sılahı grevdır. Grevler sınıf mücadelesının en güçlü mücadele biçim ve araçlarıdır. O nedenle grevlerın sınıf hareketinde özel bir yeri vardır. Grevller, işçilerı ve emekçilerı , sendikal hareketi sınıf ve dayanışma ruhuyla burjuvazıye ve onun aletlerine karşı tavırda emekçileri nefret ruhuyla eğitir, ve öyle konumlandırır.

ENGELS ” Grevler işçilerin artık kaçınılmaz hale gelen büyük çatışmaya hazırlandıkları bir savaş okuludur” der. İşçi ve emekçi sınıfının. Tarihsel olarak sendikalar içinde örgütlenmesı, haklarını almak için proletaryanın burjuvaziye karşı yürüttüğü çetin kararlı mücadelenın sonucu olmuştur. Bu sonuç proletarya için büyük bir zaferdir. Çünkü tek tek insanlar, bireyler bir araya gelmişler ortak düşmana karşı mücadele içinde önemlı hem de, örgütlü bir güç olmayı başarmışlardır.

İşçi ve emekçi sınıfı mücadelesı sendikal hareketin doğuşu ve gelişmesinin tarihi, karmaşık ve büyük mücadele ve güçlüklerle dolu bir birikimi arkasına alarak gelişmiştir. Bu mücadele ve tarihsel sürecin, Tarihsel tahlilinin doğru bilimsel bir cizgiye oturtulması için Marksist temellerinden, proletarya teorisinden kök alması gerekmektedir. Sınıf hareketi ancak bu yöntemlerle genel amaçlara varabilir ve bugünün ve yarının görevlerini doğru saptayabilir.

Bütün ülkelerde sendikal hareket ve işçi sınıfı Mücadelesi , her ülkenin somut şartlarına ve her ülkenin işçi sınıfının bilinç düzeyine ve sınıf harekei içinde vardığı olgunluğa göre gelişir, ve ona uygun seyir izler. Sendikal hareketin tarihi ve tecrübesi, farklı programlara ve yönelimlere sahip değişik katogorilerde, çok sayıda sendikal örgütün bulunmasına rağmen aslında objektif olarak farklı çizgilere, farklı islevlere sahip iki tip sendika vardır.

A) kendilerini salt ekonomik taleplerle sinirlamayıp butun sebep ve sonuçlarıyla sömürü sistemini hedefleyen ve kapitalist -Emperyalist burjuva sistemın tamamen ortadan kaldırılması ıcin mücadele ede, bu mücadeleye işçi ve emekçi sınıfı hazırlayan eğiten ve pratikle harekete geçiren sınıf sendikaları. Birde sınıf işbirligine dayanan, burjuvazinin hizmetinde olan ve Kapitalist-Emperyalıst sistemin ayrılmaz bir parçası olan reformcu ve revizyonist sendikalar.

HUSEYIN BICER

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu