Gündem

İbrahim Kaypakkaya’ yı öne çıkaran, neydi ?

İçinde yaşadığı tarihsel sürece ilişkin , Marksist felsefenin , yani çağdaş bilimin en gelişmiş noktasına uygun düşen, Türkiye ve dünyadaki siyasi- politik teorik tespitleridir,.

Yüksel METİNFotoğraf açıklaması yok.
İçinde yaşadığı tarihsel sürece ilişkin, Marksist felsefenin, yani çağdaş bilimin en gelişmiş noktasına uygun düşen, Türkiye ve dünyadaki siyasi- politik teorik tespitleridir.
Özellikle de ülkemizde yanlış bilinen ; kurtuluş savaşı !? Kemalist hareket, Kürt ulusu; her ikisinin önderlikleri ve Demokratik Halk Devriminin bu önderliklere yönelik strateji ve taktikleri.
Kemalist hareket, kurtuluş ve bağımsızlık savaşı denilen şey gerçekte neydi ? Nasıl doğmuştu hangi sınıfların temsilcisiydi?
Alman emperyalizminin uşağı komprador feodal sınıfların siyasi sözcüsüdür,. Sosyalist devrimlerin olduğu coğrafyada; emperyalizmle kader birliği yapmış komprador feodallerin siyasi ve askeri önderliğidir Kemalist hareket.
Birinci emperyalist savaşta efendisi Alman emperyalizmi yenilince; savaşın galibi diğer İngiliz – Fransız emperyalistleri Almanların pazarlarına şuursuzca ve vahşice topyekün saldırılara girişmiştir, bunlardan birisi de Türkiye’dir,
Her şeyi talan etmek işgaliyle her şeyini kaybetme telaşı ve korkusuna düşen Türk komprador feodalleri; her şeylerini topyekün kaybetmemek için, direnişe geçmek zorunda kaldılar. Komprador feodal önderlikle direnişi daha fazla sürdüremezlerdi, direnişin önderliği; ya sosyalist komünistlerin eline geçecekti, ya da İngiliz Fransız emperyalizmine teslim olacaktı.
Mustafa Kemalin sözcülüğündeki Kemalist önderlik; komprador feodalleri topyekün imhadan kurtaracak bir burjuva feodal çözüm geliştirdi,
İşte Kemalist hareketin özünü oluşturan gerçeklik bu komprador feodallerin iktidarını kurtaracak olan çözümdür,
Sovyet sosyalist iktidarına katılmakla İngiliz Fransızlara şantaj yapmış, sosyalist ve komünistleri kullanarak, İngiliz Fransız emperyalistlerini tehdit etmiştir. Bu blöfü görmeyip risk almak istemeyen İngiliz Fransızlar; açık işgali sonlandırma bunun yanında ekonomik – politik – kültürel çıkarların güvence altına alınmasıyla açık askeri işgali sonlandırmışlardır.
Bu anlaşmayla; gerek Fransız İngiliz emperyalizmi gerekse de komprador feodal Türk burjuvaları istediklerini almışlardır ve Yunan ordusu yalnız bırakılmış ve savaş Yunan ordusuna karşı yapılmıştır.
Yunanistan emperyalist bir devlet değildir, kovulması gerekir kovulmuştur ancak Yunanistan’ın kovulması, denize dökülmesi; emperyalizmin kovulması denize dökülmesi değildir. Emperyalistlerle Mustafa Kemal in önderlik ettiği Kemalist hareket anlaşmıştır ve sosyalist komünistler şantajda kullanıldıktan sonra katledilmişlerdir. Kemalist hareket; anti sosyalist- komünisttir.
“ Kemalist hareketin üstüne sis perdesi çekip gerçek yüzünü saklayan durum ; başında her şeyi kaybetmemek için direnişe geçmek zorunda kalması ve sonunda Yunan’ı kovması,. “ ama esas Kemalist hareketi belirleyen şey bunlar değil; savaşın ortasında Sovyet tehdidiyle İngiliz Fransızlarla anlaşması sosyalist komünistlere saldırması emperyalist devletlerin ekonomik siyasi çıkarlarını güvence altına almasıdır.
Kemalist hareket İngiliz Fransızlarla bir süre yol yürüdükten sonra Almanların tekrar güçlenmesiyle tekrardan Almanların uşağına yeniden dönüşmüştür.
Almanların ikinci emperyalist paylaşımda da yenilmesiyle; bu sefer savaşın en büyük galibi ABD emperyalistlerinin uşaklığına devşirmiştir.
Ancak hâlâ, emperyalistler arası çelişkiler bütün yönleri ve karmaşıklığıyla sürüp gitmektedir. Türkiye’de orta burjuvazinin sol kanadı ve iflas eden kompradorların itilip kakılan bir bölümü; alman emperyalizminin temsilcisi Kemalist kliklerinden; CHP de yer almaktadırlar.
ABD li emperyalistler çok mecbur olmadıkça bu kliğe iktidarı bırakmayacaklardır.
CHP işçinin- köylünün ya da halkın partisi değildir, CHP; orta burjuvazinin sol kanadının önderliği de değildir. Ancak gidecek başka yeri olmayan orta burjuvazinin sol kanadının arkasında toplandığı; % 60 dan fazla alman emperyalizminin izini taşıyan; komprador-Feodal halk düşmanı ırkçı faşist bir partidir,
Gelip te gitmeyen ya da zorla gönderilmeyen her türden emperyalizm ülkede kaldıkça; uşaklarını, birisi gelir bir diğeri gider. Gelen gideni aratır hep te aratmıştır. Neyse CHP nin bugünkü durumu değil asıl konumuz, Kemalist hareketin o zamanki durumu ve bunu doğru bilimsel değerlendirmesini yapan İbrahim KAYPAKKAYA’dır. Bazı aydın olarak değerlendirdiğimiz kişilikler , günümüzde bu tespitlere yakın şeyler söyleseler de; bir türlü KAYPAKKAYA ismini telaffuz edemiyorlar, etmiyorlar. Güneşin adını söylemeseniz de güneş olduğu gibidir, vardır, ısıtır, ışıtır, aydınlatır.
İkinci tespiti Kürt meselesidir.
Çağdaş bilimin eriştiği seviyeye uygun ulus tanımı yaptıktan sonra Kaypakkaya Kürt ulusunun istikrarlı bir topluluk olarak ulus tanımını yapar .
Kendi kaderini tayin etme hakkını yani ayrılma ve ayrı devlet kurma hakkını tam hak eşitliğini savunur. Ayrılma ve birlikteliğe gönüllülüğe vurgu yapar.
Kaypakkaya’nın; o zamana uygun doğru tespitleri; emperyalistlerin uşaklarıyla değişen ilişkileri nedeniyle durum değiştirmiş ve güncellenmek zorundadır.
Marksist felsefenin arızalarının tamir edilmediği günümüzde açıkta yakında bir sosyal devrim görülmese de; arızaların tek tek tespit edilip onarılması gerekmektedir. Bu arızalı durumlardan birisi ; Kürt ulusal hareketlerinin bulunduğu durumlar ve yerlerdir.
Kürt ulusları parçalanmış ve paylaşılmış her parçada ayrı ayrı Kürt uluslarıdır.
Zorla paylaşılan bu ezilen bağımlı ulusla; kopma ayrılma hakları kayıtsız şartsızsa!; birleşme de gönüllülük temeline dayanmalıdır,. Zorlama olmamalıdır.
Eskiden; ezen bağımlı ulusla ( Türkiye) ezilen bağımlı ulus ( Kürt) ler in birebir duruşları belirlerdi konumlarını. Ancak bugün emperyalistler arası çıkar dalaşından ve karmaşıklığından durum değiştirerek, emperyalistler ipleri direk kendi ellerine almak ihtiyacı duydular.
Kürt coğrafyasında faaliyet yürüten Kürt ulusalcılarının çok büyük çoğunluğunun ipini ABD emperyalizmi tutmaktadır,. Büyük orta doğu projesinin en güncel aletidir artık,. Ve devrimci olmayan bu feodal Kürt hareketlerinin faaliyetlilikleri; ABD lehine; anti Amerika’ncı sosyalist komünist hareketlerin tasfiyesi , devrimci zeminlerin ortadan kaldırılmasıdır,. Yani; kendi kaderini tayin etme hakkı yerine ABD emperyalistlerinin çıkarlarına hizmet etme zorbalığına dönüşmüştür.
Çeşitli milliyetlerden emekçi halklarımız; ABD hizmetlisi, orak çekiçli kızıl bayraklarıyla yeni tipteki sosyal gerici sosyal faşist örgüt ve partileri toplayıp Rojava’daki Amerikan üssüne götüren devrimci olmayan Kürt feodalitesinin durum tespitini yeniden güncellemek zorundadır.
Marksist felsefe yani çağdaş bilim; arızaları tespit edilip tamir edilmeli ve güncellenmelidir.
Esas düşman orak-çekiçli kızıl bayrak sallayan emperyalizmin; yeni kurtarıcısı olarak gördüğü sosyal – gerici , sosyal faşist yeni tip aşiret ve cemaat yapılanmalarıdır,.
– kahrolsun sosyal-gericilik.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu