Genel

Günümüzde tüm dünyada tartışılan bir konu ROBOTİK ÜRETİM.

Umut İLERİ

 

Günümüzde tüm dünyada tartışılan bir konu ROBOTİK ÜRETİM.

Tabi konuyu incelerken bunu hem Kapitalizm altında, hem de Komünist toplum da, Komünizmin maddi öncüllerinin Kapitalizmin bağrında oluşması, Komünist Toplum içerisinde, özellikle çalışmanın zorunlu olmaktan çıkması için Emek üretkenliğinin en üst düzeyde olması bağlamında incelemek gerekiyor.
Kapitalizmin doğasında var olan rekabet, zorunlu olarak Emek Üretkenliğinin arttırılmasını gerekli kılar.
Sermaye sahibi, diğer Sermaye sahipleriyle pazarda rekabet edebilmek için, daha kısa zamanda daha fazla ürün üretmek ve bunun içinde Toplam sermayenin bir bileşeni olan Sabit sermayeyi arttırmak, yani makinalara yatırım yapmak, böylece Emek Üretkenliğini arttırmak zorundadır.
Aynı zamanda, piyasada diğerleri ile rekabet edebilmek için de, iş gücü maliyetini düşürerek, daha ucuza ürünü üretmesi gerekir.
Bunun için üretim sürecinde artı değer üretmeyen makinalara(ölü emek), artı değer üreten canlı emekten daha fazla gereksinme duyar.
Tüm bu zorunlu olarak attığı adımlar aslında bir taraftan da kendi mezarını kazmakta olduğunu bize göstermektedir.
Bir kere artan makineleşme, azalan Emek Gücü bir süre sonra Kar Oranlarında Azalmaya yol açar.
Kapitalizmin temel çıkmazlarından biri budur.
Bir önceki yazıda buna değindiğimiz için geçiyoruz.
Makineleşmenin artmasının, emek gücünün azalmasının ortaya koyduğu bir diğer sorun, kendini dolaşım alanında yani pazarda gösterir.
Toplam Sermayeyi sabit tutabilmek, sabit sermayenin artışını dengelemek için ister istemez değişken sermayeyi azaltmak zorundadır.
Bunun için de, üretim sürecinde daha fazla makinaya daha az emek gücüne gereksinme duyar.
Oysa Kapitalistin pazarda da, artı değeri realize edebilmesi için Ücretli Emeğe, Sınıflaştırılmış Emeğe gereksinimi vardır.
Bu durum ikinci bir çıkmazı ortaya çıkaracak, İŞSİZLİĞİN sonucu pazarda talep daralmasına ve Eksik Tüketime yol açacaktır.
Buraya kadar yazdıklarımızı daha öncede farklı başlıklarda yazmıştık.
Yeniden Robotik Üretime dönersek;
Özellikle Robotik Üretim şu an için Üretimin çok az bir kısmını kapsasa da, ileride Üretimin büyük çoğunluğunu kapsaması olasıdır.
Geçmişte Ludist Hareket, tüm sorumlu Makinalar, İşsizliğe Yol Açıyor diyerek Makinaları kırmıştı.
Bugünde benzer yaklaşım Robotik Üretim için söyleniyor.
Robotik Üretimin, insanların işlerini yitirmesine yol açmasından dolayı, bir hedef haline getiriliyor.
Doğrudur, Robotik Üretim İşsizliğin artmasına neden olur.
Ama bunun sorumlusu Robotik Üretim değil, KAPİTALİZMDİR.
Oysa Robotik Üretim sayesinde işçilerin çalışma saatleri minimuma indirilebilir, bu sayede var olan işsizlik, gün içerisinde çoklu vardiyalara bölünerek, daha fazla işçinin istihdam edilmesine yol açarak işsizlik ortadan kaldırılabilir, tabi ki Komünist Toplumda.
Komünist Toplum da, Robotik Üretim sayesinde, insanlar çok daha az çalışarak, çok daha kısa üretim saatlerinde, daha kısa iş günleri içerisinde yaşamlarını sürdüreceklerdir.
Robotik Üretimin tüm üretim dalların da yaygınlaşması ile de, çalışma zorunlu olmaktan çıkacak, insanlar çok daha uzun zaman sürecini kendilerine ayırabilecek, bu süre içerisinde kendi
yeteneklerinin farkına vararak, kendi faaliyet alanlarını kendileri belirleyebileceklerdir.
İşte İnsanın gerçekten Özgürleşmesinin olmazsa olmazı, SERBEST ZAMAN budur.
Marks Kapital de Serbest Zamanı; “Serbest zaman bireyin.. zihinsel ve toplumsal olarak özgür gelişmesi için zamandır”diyerek tanımlar.(Marks-Kapital)
Komünist Toplumda zenginliğin ölçümü.. artık, hiçbir şekilde, emek zamanı değil, ama kullanılabilir zamandır” der. (Marks-Grundrisse)
Burada bir saptama yapabilir, böylece Kapitalist Toplumla, Komünist Toplum arasındaki belirleyici farkı, Teknoloji üzerinden ortaya koyabiliriz.
Görüldüğü gibi iki farklı Toplumsal Formasyon da, kendi karını odağına alan insan yararını düşünmeyen Kapitalist Sistemde ve İnsanın Yararını temel alan, sömürünün ve savaşların olmadığı, doğanın, kaynakların insan yararına kullanıldığı Komünist Sistemde, Teknolojinin birbirine zıt iki işlevinin olduğu ortaya çıkıyor.
Özgürlük bağlamında, İlkinde yani Kapitalist Toplumda, Özgürlüğü baskılayıcı, kısıtlayıcı işlev görürken, ikincisinde yani Komünist Toplumda, İnsanlığın Özgürlüğünün önündeki sınırları ortadan kaldırmaktadır.
Robotik Üretim, tam da Komünist Toplum da gerçek anlamını bulacak bir ÜRETİMDİR.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu