Genel

GENÇLİĞİN KURTULUŞU SOSYALİST ve KOMÜNİST SİSTEMLE GERÇEKLEŞİR…

GENÇLİĞİN KURTULUŞU SOSYALİST ve KOMÜNİST SİSTEMLE GERÇEKLEŞİR…

Kapitalist Emperyalist sistem Dünya genelinde ve Avustralya ‘da Gençliği dört bir yanıyla kirletmeye çalışmaktadır. Gençliğin duyguları, , düşünceleri, ütopyaları, ilgi alanları , ilişkileri metalaştırılmış olup Serbest piyasanın koşulları altında eritilmektedir.
Sorunun özü Gençliğin gerçek anlamda kurtuluşu sistem sorunu ile ilintilidir.
Kapitalist Emperyalist sistemin gençlikten beklentisi nasıl farklıysa Sosyalist Komünist sistemin de gençlikten beklentisi farklıdır.
Gençliğin gerici- ırkçı, Faşist bir şekilde yetiştirilmeye çalışıldığı. Emperyalist Kapitalist düzenin kesinlikle aşılması gerekmektedir. Körü körüne inanan hakim sınıfların baskı ve zulümlerine ses çıkarmayan. her şeye boyun eğen, onların istedikleri şekilde yetiştirilen gençlikten bir şey beklemek hayal olur.
Baskı altında özgürce düşünme özlemlerini haykıran gençliğin sorunu tek boyutlu değildir.
Ekonomiden kültüre, Felsefeden politikaya giderek her yönüyle çözümlenmesi gereken yığınla sorunlarla karşı karşıyadır. Bu vahşi sistemde bu ve benzeri sorunlar çözüme ulaşırmı? Elbette hayır Gençlik bu sorunlarının çözümünü kendi sınıf ikdidarında çözüleceğinin bilinciyle sisiteme karşı mızrağın sivri ucunu yönelterek mücadele ederek özlediği sisteme hedeflenerek , Sosyalist komünist sisteme kavuşunca çözer.
Bu vahşi sistemde gençliğin doğal gelişimi sistem tarafından her yönden engellenmiştir.
Şunu açıkça belirteyim ki: Sistemin gerici faşist ırkçı zırhı delinmeden gençliğin nefes alması olanaksızdır.
Yozlaşma kültürü sömürüye dayalı sınıflı toplumların ürünüdür. Önemli olan kar olduğu bu düzende çocuklar, gençler Kar için büyütülür. Sevgileri , gülüşleri gibi en güzel değerleri acımasızca sömürüye bırakılır.
Son olarak şu şu gerçek olguyu belirtmeliyim ki:
Tüm dünya genelinde Emperyalist Kapitalist kuşatma kırılmadılıkça ülkeler ve özellikle GENÇ ‘’lerimiz özgür olmadıkça tüm insanlığın sosyal sorunları çözülmedikçe Sistem Gençliğin yakasını bırakmayacaktır. Sistemin baskısı ve zulmü gençlerimiz üzerinde sömürüsü bu sistemle vardır Sistemin yıkılıp yenisi kurulunca yok olacaktır.
Geleceğimizin özgür sistemini inşa etmek gençlerimizin onurlu mücadelesinin zaferiyle mümkündür.
Gençliğin sorunları işçi, emekçi ve ezilen sömürülenlerin sorunlarıyla iç içedir. kopmaz bağlarla bağlıdır. Çünkü sorunlar bir yumak gibi birbirine bağlıdır.
Sorunları ortak olan kesimlerin ayrı ayrı kulvarda değil birlikte hareket etmesi kalıcı başarılar doğuracaktır. Bu böyle biline…
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
Hüseyin Biçer
5/12/2021

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu