Gündem

Erdoğan ATEŞİN – KÜRESEL DÜNYA ÇAĞRISI MARKSİST BİR ÇAĞRIDIR…

Erdoğan ATEŞİN

 

Fotoğraf açıklaması yok. Erdoğan ATEŞİN

Küresel Dünya çağırısı Marksist bir çağırıdır…
Marx’ın 3 çilt olarak yayımlanan Kapital’in içerik olarak ne olduğunun doğru kavranması kolay olmuyor. Zor bir çalışma… Bilerek, idrak ederek ve genel bir bilimsel ihtiyaçtan kaynaklı Marx’ı okumaya başladığım günden bugüne, sınıf mücadelelerine ve dünyanın ekonomi politiğine bakışım değişerek, dünyayı değiştirmenin basit, klişe, tekrara dönük, anti bilimsel bir söylem ve eylemin, bir teori ve pratiğin sürece hakim olduğunu görmek, bilinç derinliğinin bir insanda yarattığı politik değişimin bilimsel ağır yükünü omuzlarımızda hissederek, geçmişte Marx’ı hiç anlamadan Marx’ı konuşmanın ne kadar da ağır bir siyasi sorumluluğun ihlaline varan bir ağırlığın ve bugünün bize görünen görüngülerin dışında bir kurtarılmış özgür dünya hayalinin, basit bir kısır döngüden ibaret olduğunu görmek ıstırap verici…
Geride bıraktığımız yüzyılda ufukta beliren hemen her ütopik şema kapitalist dinamik tarafından içi boşaltılarak kapitslist bir distopyaya dönüştürüldü. Marx, özellikle bunun üzerinde durmuştur.
Marx, ” bütün ülkelerin işçileri birleşin” derken, küresel bir dünya çağırısı yapıyordu. Bu çağırı burjuvazinin ” küreselleşen dünya” tersinden tekellerin tam hakimiyeti olarak içi boşaltılmış bir kapitalist ” yeni dünya düzenine dönüştü…
Marx. zamanında sermaye dünyanın bütün alanlarında egemen değildi ve sermaye ihracıyla birlikte, sermayenin genişleyebileceği büyük bakir bir alan vardı… Bugün dünya sermayenin ihracı alanında doyuma ulaşarak sermayenin nereye doğru genişleyeceği sorunuyla sistem karşı karşıya…?
Sermayenin genişleyebilmesinin tek yolu parasal genişleme ise, nereye doğru genişleyecek? Rekabet ölümcül bir krize dönüşerek, genişlemek için alan arayan sermaye, bu defada büyük savaşlar üretmeden bu hamleyi yapamıyor. Kapitalizm, kendi hiziplerini üreterek, ölümcül ve kıyasıya bir rekabet savaşları sürecine girmiş, bu süreç bir çok kapitalist hizibin çöküşüyle sonuçlanacaktır.
Borçlar batağında debelenen kapitalist dünya, emeği de borçlandırarak genel bir sistem krizine dönüşmüştür. Bu krizden sistem artık dünya savaşıyla da çıkamaz…İnsanlığın sisteme itirazı küresel düzlemde toplumsal alana, toplumsal büyük bir itiraz olarak gelişiyor. Avrupa’da işçi, çiftçi eylemleri yeni bir sürecin habercisi…
Toplumsal itici güçle, kapitalizmin çelişkili karakteri bütün dünyayı ve üretenleri borç batağının içine hapsetmiştir…Sermaye biriktikçe, emek üreten kesim borçlanıyor ve sistem bunun önüne geçemiyor. Sürekli kar, sistemi krize sokarak, sistemin kendi iç çatışmasına dönüşüyor…Önümüzdeki aylarda bu çatışmalı süreci daha derinden yaşayacağız. Dünya değişecek…
Erdoğan ATEŞİN
25.02.2024

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu