Genel

KUYRUK OLMAK

Umut İLERİ

 

KUYRUK OLMAK
Bir kısım “sol” kendi güçsüzlüklerini gerekçe yaparak, CHP’yi Siyasal Özne olarak görmekte ve CHP’nin kuyruğuna takılmaktadır.
CHP yi bu geriletmede Siyasal Özne olarak görenler, solu CHP nin KUYRUĞUNA takmak isteyenlerin dayandığı temel argüman “AKP nin Geriletilmesidir”
Bir kez daha anımsatalım;
Emperyalizm Çağında çürümüş, gericileşmiş ve asalaklaşmış bir SİSTEMİN herhangi bir partisinin, Demokrasi mücadelesinde SİYASAL ÖZNE olması SÖZ KONUSU OLAMAZ!
Bu konuda bugün bu Siyaset üzerinde, biribirine karşıt gibi görünselerde aslında kendilerini bu karşıtlık üzerinden var eden Liberaller ve Ulusalcılar ortaklaşmış
durumdalar.
Nasıl ki Soldaki Siyaset liberal ve Ulusalcı Siyasete mahkum edilmişse şimdide Ülke Siyaseti, son tahlilde içerisinde bulunulan Sistemin çıkarlarını savunan Sağ
Siyasetlere mahkum edilmek istenmektedir.
Komünistlerin yapması gereken, biribirinden bağımsız olmayan bu döngüleri kırarak, Siyaseti bu döngülerin dışına çıkartarak, İşçi Sınıfının Bağımsız Sınıf Siyaseti
doğrultusunda bir Siyaset belirleyerek BİZDE VARIZ DİYEBİLMEKTİR.
Eğer gelişmelere Sınıfsal bakmazsanız, ülkede Ekonomik ve buna bağlı olarak Siyasal alanda olanları Emperyalist-Kapitalist sistemin içerisine düştüğü çıkmazdan
bağımsız ele alırsanız, Sermayenin Ekonomik alanda kendini yeniden üretmek için gerçekleştirdiği Siyasi üst yapıdaki değişimleri, AKP nin ve onun başındakilerin
kendinden menkul düşünceleriyle sınırlarsanız, o zaman önünüzde ki hedef AKP olur ve AKP nin geriletilmesi meşru hale gelir.
Hep söylediğimiz bir şey var;
Tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmış bir Sistemin İnsanlığa vereceği gerek Ekonomik gerekse Sosyal ve Siyasal hiç bir şeyi kalmamıştır.
Sistem şimdi geçmişte kazanılan Ekonomik ve Sosyal hakları geri almak için İnsanlık üzerine bir saldırı başlatmıştır.
Tek tek ülkelerde olanlar bu çizdiğimiz genel çerçeveden bağımsız ele alınamaz.
Artık kendi koyduğu Burjuva hukuk yasalarını bile hiçe sayan, geldiği bu evreye uygun olarak, kendi Burjuva Demokrasisinin bile çok gerilerine düşen bu Sistemi karşımıza almadan, artık geri dönüşü olanaksız Burjuva Demokrasisine dönüş hayalleri içerisinde Sistem Partisi CHP den bu yönde bir beklenti içerisinde olmak,
Sistemin Partisi CHP yi, “Demokrasi” mücadelesinde Siyasal Özne olarak kabullenmek yığınları bu içi boş DEMOKRASİ hayalleriyle oyalamak, Komünistlerin işi olamaz.
Bunun adı AKP yi GERİLETMEK değil, kendi güçsüzlüğünün, kendi beceriksizliğinin, Sınıf Siyasetinden ve İdeolojik bağımsızlığından tavizler vererek üzerini örtmek,
DÜZEN SİYASETİNE KUYRUK OLMAK, YAMA OLMAKTIR.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu