Genel

Komünist Toplum Yoksulluğun Paylaşımı Değildir

Neden bunu yazma gereği duyduk; çünkü hala sol kesimde Komünist Toplumla, İlkel Komünal Toplumu özdeş görenler var.

Umut İLERİ
KOMÜNİZM, YOKSULLUĞUN EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK DEĞİLDİR.
KOMÜNİST TOPLUM, ZENGİNLİĞİN EŞİTLİĞİNİN SAĞLANDIĞI BİR TOPLUMDUR.
Neden bunu yazma gereği duyduk; çünkü hala sol kesimde Komünist Toplumla, İlkel Komünal Toplumu özdeş görenler var.
Evet her iki toplumda da Sınıflar ve varlığı Sınıflara bağlı Devlet yoktur.
Ama işte Komünist Toplumu İlkel Komünal Toplumdan ayıran çok önemli farlılıklar vardır.
O nedenle diyoruz Komünist Toplum yoksulluğun paylaşımı değildir diye!
O nedenle diyoruz Komünist Toplum Zenginliğin paylaşımıdır diye!
Bu zenginlik te, İnsan da dahil, Üretici Güçlerin geldiği SEVİYEDİR.
Üretici Güçler ve buna bağlı Emek Üretkenliği üst düzeyde bir gelişmişlik seviyesine gelmeden Komünist Toplum da elde edilen değerin paylaşımını herkese ihtiyacına göre düzenleyemezsiniz.
Emek Üretkenliği üst düzey bir gelişmişlik aşamasına gelmeden, Çalışma Saatlerini kısaltamaz, Çalışmayı zorunluluktan çıkartarak, keyfi hale getiremezsiniz.
Komünist Toplum, sadece elde edilen ürünlerin “herkesin ihtiyacı kadar” ilkesine göre paylaşıldığı, Sınıfsız, Devletsiz bir toplumsal formasyon değildir.
Komünist Toplum, aynı zamanda çalışmanın zorunlu olmaktan çıktığı, emeğin yaşamın birincil gereksinmesi haline geldiği, insanın kendi yeteneklerinin farkına varacak kadar geniş bir zamana
(SERBEST ZAMAN) ve özgürlüğe sahip olduğu ve herkesin gereksinmeleri kadar aldığı SINIFSIZ ve DEVLETSİZ bir Toplumsal Formasyondur.
Marks Serbest zamanı; Serbest zaman bireyin.. zihinsel ve toplumsal olarak özgür gelişmesi için zamandır” Marx, Kapital, 1967, Cilt-1, s. 530). olarak tanımlar.
Ve devamında; “serbest zaman, kullanılabilir zaman, kendisi zenginliktir, – çalışmadan farklı olarak; gerçekleştirilmesi gereken dışsal bir amacın baskısı olmadan ve doğal bir zorunluluk veya toplumsal ödev olarak görülmeden- kısmen ürünlerin keyfini çıkarma, kısmen serbest etkinlik olarak serbest zaman” (Marx, Artı-Değer Teorileri, 1971, s. 257). diye niteler.
Komünist Toplum zorunlulukların ötesine geçildiği, faaliyetin dışarıdan dayatılmadığı, bizzat bireyin kendisinin kendi faaliyet alanını belirlediği, GERÇEK ÖZGÜRLÜĞÜN var olduğu bir toplumdur.
Dolayısıyla, Komünizmde “zenginliğin ölçümü.. artık, hiçbir şekilde, emek zamanı değil, ama kullanılabilir zamandır” der Marks. (Grundrisse, 1973, s. 708).)
İşte bu nedenle Komünist Toplumda insanlar SERBEST ZAMAN, kullanılabilir zaman içerisinde kendilerine daha fazla zaman ayıracaklardır.
Var olan yetilerinin farkına varmaları, kendi faaliyet alanlarını düzenlemeleri çok daha kolay olacak ve insanın ÖZGÜRLÜK sürecindeki yükselişi çok yüksek bir hız kazanacaktır.
Aslında en temel üretici güç İnsan olduğuna göre, üretici güçlerin zenginliği, insanın özgürleşmesi bağlamında ele alınmalıdır.
Asıl zenginlik budur.
Komünist Toplum, her şeyden önce yerelde kurulacak, yerel alanda sınırlanacak bir toplumsal formasyon değildir.
Komünist Toplum birbirinden yalıtık, komünlerden oluşan bir SİSTEM değildir.
Komünist Toplum, karşıtı Kapitalist Toplum gibi bir Dünya Sistemidir.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu