Genel

işgücünün Metalaşması Üzerine…

Fotoğraf açıklaması yok.

Erdoğan ATEŞİN

Basit Meta Üretiminden, Kapitalist Meta Üretimine…Marx, işgücü veya iş yeteneğini bir insanın bedeninde, canlı kişiliğinde var olan ve üretim sürecinde harekete geçirdiği fiziksel ve ruhsal yeteneklerin tümü olarak ifade etmektedir. Kapitalist meta üretiminde, basit meta üretiminden farklı olarak; iş gücünün kendisi de metaya dönüşür.

İşgücünün Metalaşması, bir meta gibi onun da alınıp satılır hale gelmesidir. Basit meta üretiminde üretici hem kendi işgücünü kullanmakta, hemde üretim aracının sahibi durumundadır.

Bundan dolayı da ürettiği ürün kendisine aittir. Kapitalist meta üretiminde ise, işçi mülksüzleştigi için üretim araçlarının sahipliğinde yoksundur ve kendi işgücünden başka satacak hiç bir şeyi yoktur. Bundan dan dolayı da işçinin ürettiği üretim araçlarına sahip kapitalist el koymaktadır.

Diğer bir deyişle, kapitalist meta üretim sisteminin temel koşullarından biri üretim araçlarının özel mülkiyetinin kapitalistlerin elinde olması, diğeri ise, yaşamını sürdürmesi için işgücünü satmaktan başka çaresi olmayan özgür ücretli işçilerin olmasıdır.

O nedenle, kapitalist meta üretim sisteminde paranın sermayeye dönüşmesinin on koşullarından biri işgücünün metalaşmasidir. Çünkü Metalaşan iş gücü kapitalist meta üretim sisteminde değeri yaratmakta veya değerin ( kârın) kaynağını oluşturmaktadır.

erdoğ[email protected]

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu