Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

  1. Bölüm (Devam edecek)

ÇİN DEVRİMİNİN HEDEFLERİ

Buğünkü Çin toplumu sömürge, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir toplumdur.Ancak Çin toplumunun tabiatını kavradığımız takdirde, ÇİN DEVRİM ‘inin hedeflerini, itici güçlerini, karekterini, perspektiflerini ve gelecekteki yolunu anlayabilmek anlayabileceğiz. Bu yüzden Çin toplumunun tabiatını yani Çin’in şartlarının açıkça anlaşılması, DEVRİM’in bütün meselelerini açıkça anlaşılmasının anahtarıdır.
Buğünkü Çin toplumunun tabiatı sömürge, yarı-sömürge ve yarı- feodal olduğuna göre, ÇİN DEVRİM ‘inin bu aşamasında başlıca hedefleri ya da düşmanları nelerdir? kimlerdir?
Bunlar; Emperyalizm ve feodalizm, Emperyalist ülkelerin burjuvazisi ve ülkenin toprakağası sınıfıdır.
Çünkü buğünkü aşamada başlıca zalimler, sömürücüler Çin toplumunun gelişmesine başlıca engeller. Bunlar Çin halkını ezmede anlaşırlar ve Emperyalizm, Çin halkının en başta gelen, en azgın, en vahşi düşmanıdır.
Çünkü emperyalizmin milli zulmü ve baskısı daha ağır olanıdır.
Japonya’nın Çin’i silahlı işgalinden bu yana devrimin baş düşmanı Japon emperyalizmi ve onunla ittifak halinde olan, ister açıkça teslim olmuş olsun, isterse böyle yapmaya hazırlansın, bütün Çin hainleri gericileri ve işbirlikçilerinin
Kendisi de Emperyalist zulmün kurbanlarından olan Çin burjuvazisi, bir zamanlar 1911 Devrimi gibi devrimci mücadelelere önderlik etmiş ya da bu mücadelelerde baş rol oynamış ve Kuzey Seferi ve buğünkü Karşı Direniş Savaşı gibi devrimci mücadelelere katılmıştır. Ama 1927 yılına kadar geçen uzun dönemde ise, üst tabakası yani GUOMİNDANG içindeki gerici klikçe temsil edilen kesimi, Emperyalizm ile işbirliği yapmıştır. Toprakağası sınıfıyla gerici bir ittifak kurmuştur.
Kendisine yardım etmiş dostlara, Komünist Partisine, proletarya ya , Köylülük ve küçük burjuvazinin diğer kesimlerine ihanet etmiştir.
Çin devrimine ihanet etmiş ve onu yenilğiye götürmüştür.
Bunun içindir ki o sırada Devrimci Halk ve Devrimci siyasi parti yani KOMÜNİST PARTİ ‘si bu burjuva öğelere ancak devrimin hedeflerinden bir gözüyle bakabilirdi. Direniş Savaşı’nda büyük toprakağası sınıfının ve büyük burjuvazinin Vang Çing- Vey tarafından temsil edilen bir kesimi ihanet etmiş ve düşman saflarına geçmiştir.
Bundan dolayı, Anti-Japon halk, milli çıkarlarına ihanet etmiş olan bu büyük burjuva unsurları, devrimin hedeflerinden biri saymaktan başka bir şey yapamaz.
O halde, Çin devriminin düşmanlarının çok güçlü olduğu ortadadır. Çin halkının düşmanları arasında sadece güçlü Emperyalistler ve güçlü feodal kuvvetler yoktur, bazı zamanlarda halka karşı çıkmak için emperyalist ve feodal güçlerle işbirliği yapan burjuva gericiler de vardır. Bu yüzden Devrimci Çin Halkının düşmanlarının gücünü küçümsemek yanlış olur diye düşünüyorum.
Böyle düşmanlar karşısında Çin devriminin uzun süreli ve amansız olmaktan başka bir yolu yoktur. Böylesi ne güçlü düşmanlar karşısında devrimci güçleri inşa edebilmesi ve düşmanı ezebilecek güçte çelikleşebilmesi, ancak uzun bir süre içinde mümkündür.
Çin devrimini böyle insafsızca bastıran düşmanlar karşısında , Devrimci güçler, kendilerini çelikleştiremezler ve bütün dirençlerini göstermezlerse, değil düşman mevzilerini ele geçirmek, kendi mevzilerini bile koruyup tutamazlar.
Bu yüzden Çin Devriminin güçlerinin göz açıp kapayıncaya kadar inşa edilebileceğini ya da Çin devrimi mücadelesinin bir gecede zafere ulaşabileceğini düşünme elbette yanlış olur.
Böyle düşmanlar karşısında Çin devriminin baş mücadele aracı ya da biçimi BARIŞÇI mücadele değil, SiLAHLI mücadele olmalıdır.
Çünkü Çin halkının düşmanları, barışçıl faaliyeti Çin halkı için imkansız kılmış, onları her türlü siyasi özgürlük ve Demokratik haklardan yoksun bırakmıştır.
STALİN “Çin’de silahlı Devrim, silahlı karşı- devrimle savaşıyor. Bu Çin Devriminin kendine has niteliklerinden ve avantajlarından biridir” diyor.
Bu önemli ifedeyi dile getiren STALİN yoldaş tümüyle haklıdır ve doğru söylemiştir. Bunun için silahlı mücadeleyi, devrimci savaşı, çete savaşımı ve ordu çalışmasını küçümsemek yanlıştır. Bu böyle biline…

  1. Bölüm (Devam edecek…)

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
30/8/2021 Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu