Gündem

Değişim nedir? Chp, neyi değiştiriyor?

Erdoğan ATEŞİN

Erdoğan ATEŞİNFotoğraf açıklaması yok.

Değişim nedir? CHP Neyi Değiştiriyor?

    Değişim, hareket’ in en genel, en işlevsel tanımını veren kavram. Maddeye uygulandığında, «hareket değişmenin ta kendisidir» (Engels). Değişme kavramı ve değişim, genel ve en soyut şekilde, nesnel gerçeklikteki tüm fenomenlerin ve nesnelerin sürekli, durmaksızın bir başkalaşma içinde olduğunun felsefi diyalektik sonucudur…
    Değişme, bir halden başka bir hale, nitelik ya da nicelik olarak farklı süreçler şeklinde gelişir. Bu değişme sonucu nicelikten niteliğe süreçlerin sonunda, oraya çıkan değişimlerin dönüşmesi şeklindeki diyalektik yasa tarafından belirlenen bir ilişki içindedir. Bu durum, değişimin özel biçimi olan gelişme dir. Herhangi bir değişme, bir gelişme sürecinin bir uğrağı olursa, nicelik değişmelerinin sonunda yeni nitelikler ortaya çıkar.
Bu anlamda, her gelişme bir değişmedir ve her değişme, uzun ya da kısa bir zaman bandında bir gelişme sürecinin uğrağına dönüşebilir. Bütün nesnelerde ve fenomenlerde var olan sürekli değişme, insanın sınırsız bilgi edinme sürecinin temel önkoşullarından biridir. CHP’de ki değişim, CHP’nin faşizme evrilen süreçlerin bu zaman aralığında çelişkinin hep olumsuz yönde seyretmesi yönünde işlemiştir.
    Marx’ın, Hegel’in baş aşağı duran diyalektik kavrayışını, maddi süreçler üzerine oturttuğu diyalektik kavramını, tarihsel sürecin, süreçlerin tez-antitez-sentez biçiminde gelişerek durmaksızın ilerlemesini ifade eder. Diyalektik, doğanın olduğu gibi toplumun da çelişkiler ve çatışmalar üzerinden gelişen süreçlerin, ilerlemesine ve gelişmesine işaret eder…
Diyalektik değişim, sosyolojinin temel sorunsallarındandır. Toplumun statik olmadığını, toplumsal sosyo-ekonomik siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklerin aralıksız devam ettiğini, hareket ve yer değiştirmenin diyalektik bir yasa olarak düzenli işlediğini, süreli olduğunu kuramsal bir çerçevede açıklık getirir…
    CHP, bu değişimin neresindedir? CHP’yi alın oradan, bakın devletin solu kim ile ikame edilecek. CHP, bu devletin, bu sistemin emniyet supap’ıdır…
Devrimci sosyalizmin gelişmesi önünde büyük bir dalga kıran görevi ile yetkilidir…
14.06. 2023

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu