Öne Çıkan

AÇIK BÜFE!

Umut İLERİ

 

AÇIK BÜFE!
İnsanlığı Sınıfsız, Devletsiz, Sömürüsüz ve Savaşsız bir geleceğe taşıma misyonu, zincirlerinden başka kaybedeceği bir şeyi olmayan İŞÇİ SINIFINA aittir!
Kendi Sınıf karşıtını yok ederek, kendini de ortadan kaldırma politikliğine sahip tek Sınıf olan İşçi sınıfının bu süreçte ikili bir görevi vardır.
Bir tanesi bu soygun, talan ve sömürü düzenini YIKMAK!
Diğeri de yepyeni bir dünyanın, soygunun, talanın ve sömürünün ortadan kalktığı bir dünyanın KURUCULUĞUNU yapmak.
Emperyalizm çağında Çürüyen, Gericileşen, Asalaklaşan bir Sınıfın, Burjuvazinin artık İnsanlığın ortak aklını temsil etmesi, bunu taşıması olanaksızdır.
Bu temsili yapacak olan, bunun gereğini yerine getirecek ve onu ileriye taşıyacak olan Sınıf İŞÇİ SINIFIDIR.
İşte İşçi Sınıfı’nın önünde bu soygun ve talan düzenini YIKMANIN yanında, İnsanlığın ortak aklının temsilini üstlenerek yepyeni bir UYGARLIĞA, KOMÜNİST UYGARLIĞA taşımanın alt yapısının KURUCULUĞU vardır.
İnsanları Etnik, Dinsel, Cinsel ve Sınıfsal kimlik prangalarından kurtararak onları Özgürleştirecek olan Komünist Toplumda ZENGİNLİĞİN PAYLAŞIMI, Bilim ve Teknolojinin bugün geldiği düzey bağlamında Üretici Güçlerin gelişmişliğinin en üst seviyeye yükselmesi ile gerçekleşecektir.
Üretici güçlerin üst seviye gelişmişliğine uygun onunla uyumlu bir Toplumsal formasyonun, Üretici güçleri kendi karı izin verdiği ölçüde geliştiren, bu anlamda onların gelişiminin önünde engel olan eski Toplumsal formasyonun yerine geçmesi ile bu dediğimiz ancak olasıdır.
Anlatmak istediğimiz, bir üstte kendi kar kıskacı altında üretici güçleri geliştiren, bu anlamda da üretici güçlerin gelişiminin önünde engel olan Kapitalizmin yerine Üretici Güçlerin gelişiminin önü açan
onun gelişmişlik düzeyini, elde edilen toplumsal değerden herkesin ihtiyacı kadar almasını sağlayan Komünist Toplumun geçmesidir.
Tüm İnsanlık ancak bu şekilde, elde edilen toplumsal zenginlikten Herkesin İhtiyacı Kadar yararlandığı bir AÇIK BÜFE haline gelebilir.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu