Genel

ZITLARIN BİRLİĞİNDEN NE ANLIYORUZ!

Çelişki karşıtlı iki güç arasında savaşım varsa vardır. O halde çelişkiyi zorunlu olarak birbirlerine karşı olan iki ucu içinde saklar. Bu çelişki ZITLARIN BİRLİĞİ’dir.
Karşıtlar birbirleriyle sürekli savaşırlar, yani savaşım halindedirler. Ama birbirlerinden ayrılmazlar.
Kendiliğinden bir burjuva yoktur. İşçi sınıfı (PROLETARYA) vardır ki burjuvazi vardır.
İşçi sınıfı sömürülen sınıf olarak ortadan kalkınca burjuva sınıfı, yani burjuvazi de ortadan kalkar. Burjuvazi Metafiziğin yadsıdığı nesnel bir olaydır.
Bunun içindir ki burjuvazi tüm burjuva sınıfı muhafaza ederek proletaryayı yani işçi sınıfını yok etmeyi düşünür. ( sermaye – emek ortaklığı) sanki kendisi için çalışan, üreten, yaratan işçi emekçi olmaksızın kapitalist bir burjuvazi olabilirmiş gibi.
Diyalektikçiye göre göre YAŞAM olmadan ÖLÜM olmaz. Ölümsüzde yaşam olmaz. Yani üst olmadan ast olmaz, ast olmadanda üst olmaz.
Kolaylık olmadan, zorluk olmaz, zorluk olmadan da kolaylık olmaz. Devrim olmadan sömürüden kurtuluş olmaz.
Başka bir örnek vereyim: Ağa olmadan yarıcı olmaz, yarıcı olmadan da ağa olmaz.
Burjuvazisiz proletarya, proletaryasız burjuvazi olmaz.

Uluslar arası Emperyalizmin hegemonyacı çıkarları için haksız savaşları ve dünya halklarını sömürüsü
Olmazsa , sömürge, yarı-sömürge olmaz. Sömürge, yarı-sömürge olmazsa uluslar arası tekelci Emperyalist sistem olmaz.

Bütün bu karşılıklı vb. Öğeler böyledirler. Belirli koşullar nedeniyle bunlar bir yandan birbirlerine karşıt (ZIT) , öte yandan birbirlerine bağlı iç içe göbekten bağlıdır.
Karşıtların birliği( ZITLARIN BİRLİĞİ) koşullara bağlı geçici, süresiz ve görelidir.

Birbirlerini dıştalayan karşıtların savaşımı tıpkı gelişme ve hareketin mutlak oluşu gibi mutlaktır.

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
11/10/2021
Victoria/Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top