Genel

ZITLARIN BİRLİĞİ ve NİCEL, NİTEL DEĞİŞİMDEN NE ANLAMALIYIZ…(2. Bölüm) Devam edecek…

O halde diyalektik materyalistlerin, iç çelişmelerin gelişmenin, değişmenin tayin edici unsuru olduğu yolundaki tezleri yanlış değil midir?
Hayır değildir. Diyalektik materyalistler, gelişmede; değişmede duş şartların etkisini kesinlikle inkar etmezler; ama iç çelişmeleri gelişmenin temeli, yani tayin edici unsuru; dış etkileri ise gelişmenin şartı olarak kabul ederler.
Eğer kuluçka makinesine koyduğumuz yumurta içinde sonradan civciv olarak karşımıza çıkan şey tohum olarak olmasa idi; biz yollarca da beklesek, civciv çıkmazdı. Mesala başka bir örnek vereyim, kuluçka makinesine tavuk yumurtası dışında her hangi bir şey koyalım( peynir, portakal, tabak,taş, altın, gümüş, vs. Ne istersek koyalım) sonra, yumurtadan civciv çıkması için yarattığımız dış şartları aynen yaratalım. 21 gün bekleyelim. Göreceğiz ki civciv çıkmayacaktır. Bir portakaldan dış etkiler nasıl olursa olsun civciv çıkması imkansızdır.
Ama değişik dış ortamlar eğer uygunsa ısı ve rutubeti sağlıyorsa ister kuluçka makinesi, ister anaç tavuk olsun bir tavuk yumurtasından civciv çıkacaktır.
Ama bir tavuk yumurtasından yani civciv i tohum olarak içinde barındıran bir şeyden etkiler uygun olunca civciv çıkacaktır. Görülüyor ki gelişme ve ( nitel) değişmede, tayin edici olan şeyin kendi içindeki çelişmezlerdir.
Gelişme ve (nitel) değişmede, tayin edici olanın, iç çelişmeler, yani maddenin( şeyin) kendi içinde var olan zıtlar, ve bunların birbiri ile mücadelesi olduğuna tabiattan binlerce örnek verilebilir. Ama bu gerekli değildir.
Yukarıda verdiğim örneklerde şeylerin gelişmesinde bir mesele daha gözümüze çarpmış olması gerekir. O da şudur; herhangi bir e, yerini yani bir şeye terk etmeden önce, ya da herhangi bir şey nitelik değiştirmeden önce ( herhangi bir nitelik/ yeni bir niteliğe dönüşmeden önce) de bir takım
Değişiklikler geçirmektedir.
Mesela kuluçka makinesi içindeki yumurta içinde; tohum olarak var olan civciv önce yumurtanın sarısı ortasında ufacık bir nokta ilken, dış etkenlerin gelişmesini olumlu etkilememesi sonucu büyümeye, zaman içinde civciv şeklini almaya başlar. Gelişmenin belli noktası, yumurtanın yumurtalıktan çıktığı civcive dönüştüğü; nitel değişikliğe uğradığı noktadır.
Bu nitel değişiklik daha önce var olan nicel birikimin sonucu olarak ortaya çıkar.
Nicel birikimlerin nitel değişmelere yol açması bir sıçrama, bir patlama şeklinde olur. Civciv örneğinde bu sıçrama noktasını, civcivin yumurtayı kırıp kendi başına ( yumurta ortamından bağımsız) yaşamaya başladığı an olarak tesbit edebiliriz. Bu sıçrama şeklinde gerçekleşen nitel değişme, daha karmaşık süreçlerde daha kolaylıkla görülebilir.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
18/72021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top