Genel

ZITLARIN BİRLİĞİ ve NİCEL, NİTEL DEĞİŞİMDEN NE ANLAMALIYIZ…

  1. Bölüm (SON)

Doğada ve toplumda en basit hareketin, en karmaşık harekete kadar tüm hareketler, belli çelişmeler sonucu ortaya çıkarlar.
Bir hareket ne kadar karmaşıksa, o hareket içinde de onca çok çelişme mevcuttur.
Bu çelişmeler arasındaki ilişkileri kavramak da oldukça güçtür. Toplumsal gelişme, en karmaşık süreçlerden biridir.
Her toplumsal gelişme süreci içinde birbiri ile ilişkili , küçüklü büyüklü yüzlerce, binlerce çelişme vardır. Toplumu değiştirmek isteyen Devrimcilerin, toplumu kavraması gerektiğini belirtmiştim. Toplumu kavrama konusunda yüzlerce, binlerce çelişki içinden, toplumun gelişmesine damgasını vuran çelişmeyi bulup çıkarmak; içinde bulunan anda çözümü acilen gündemde olan çelişmeleri bulup çıkarmak; bunları diğer çekişmelerden ayırmak; çelişmeler konusunda doğru bir anlayışı, Marksist Leninist bir yaklaşım gerektirir. Temel çelişme meselesi işte bunun için önemlidir.
MAO ZEDUNG bu konuda şöyle diyor:
“ bir şeyin gelişme sürecindeki temel çelişme ve bu sürecin bu temel çelişme tarafından belirlenen özü, süreç tamamlanıncaya kadar kaybolmaz; ama uzun bir süreçte şartlar genellikle her aşama değişir” yani temel çelişme, bir şeyin gelişme sürecinde var olan, ve sürecin niteliğini belirleyen, tüm süreç boyunca varlığını sürdüren; çözümü sürecin tamamlanmasının beraberinde getiren çelişmedir.
MAO ZEDUNG daha sonra bir şeyin gelişme sürecindeki temel çelişme değişmediği halde; gelişmenin çeşitli aşamaları izleyebileceğini; temel çelişmenin süreç içinde artan bir yoğunluk kazanacağını; temel çelişmenin diğer çelişmelwri de etkileyeceğini; bunların bir bölümünün süreç içinde çözüleceğini; yeni bir takım çelişmelerin ortaya çıkacağını, bınun sonucunda sürecin aşamalı bir süreç olarak görüleceğini belirtiyor ve şu örneği veriyor: Serbest rekabet çağının kapitalizmi Emperyalizm aşamasına ulaştığında, temel çelişmeyi oluşturan iki sınıfın, yani proletarya ile burjuvazinin sınıf niteliğinde ya da toplumun kapitalist özünde bir değişme olmadı. Ama bu iki sınıf arasındaki çelişme şiddetlendi, tekelci sermaye ile tekelci olmayan sermaye arasındaki çelişme doğdu, sömürgeci devleti ile sömürgeler arasındaki çelişme şiddetlendi, kapitalist ülkeler arasında onların eşit olmayan gelişmelerinden doğan çelişme özel bir keskinleşme gösterdi. Ve böylece kapitalizmin özel aşaması, emperyalizm aşaması olarak ortaya çıktı.
Leninizm emperyalizm ve proletarya devrim çağının Marksizm’idir. Çünkü LENİN ve STALİN bu çelişmeleri doğru bir şekilde açıklamışlar ve bu çelişmelerin çözülmesi için proletarya DEVRİM ‘inin teori ve taktiklerini doğru bir şekilde ortaya koymuşlardır.

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA

HÜSEYİN BİÇER

21/7/2021 Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top