Genel

Yurtseverlik İşçi sınıfının bilincini bulandırarak asli görevini ona unutturan, onun damarlarına zerk edilmiş bir ZEHİRDİR.

Umut İLERİ

Marks Komünist Manifesto da; İşçilerin vatanı yoktur onlardan sahip olmadıkları bir şeyi isteyemezsiniz derken de, 18 Brumairde; Yurtseverlik Mülkiyet ilişkilerinin en ülküsel biçimidir derken de, Lenin Komün Derslerinde;Birbirine karşıt ödevleri -yurtseverlikle sosyalizmi- birleştirmek, Fransız sosyalistlerinin en büyük yanlışıydı derken de bu böyledir aynı şekilde bugünde BU BÖYLEDİR!

Bu zehirin TEK PANZEHİRİ ise PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİDİR!Önce Marks’ gidelim ve Marks bu konuyla ilgili neler demiş ona bakalım;”İşçi Sınıfının Vatanı(Yurdu) yoktur, onlardan SAHİP olmadıkları bir şeyi isteyemezsiniz”(Komünist Manifesto).”Yurtseverlik, MÜLKİYET Duygusunun En Ülküsel Biçimidir”(18 Burumaire).

Demek ki Marks’a göre Yurtseverlik, SAHİP olma ya da MÜLKİYET bağlamında tanımlanan bir kavram.

O halde üzerinde yaşanılan o Coğrafyada, adına YURT denilen toprak parçasının sizin olabilmesi için, öncelikle o toprak parçasının mülkiyet hakkının size ait olması ya da o toprak parçasına SAHİP olmanız gerekmektedir.

Kısaca o Toprak Parçasının sizin olabilmesi için, üzerinde, ekonomik ve siyasal olarak tasarruf hakkınızın olması gerekir.

Yurt sadece bir Coğrafi Bölge değildir.

Yurt Egemenlerce, kendi Egemenlik alanlarını, Sömürü alanlarını belirlemek için, etrafı kırmızı çitlerle çevrili toprak parçasıdır.

Bir Coğrafi bölgenin Yurt olabilmesi için, bu bölgede yaşayan İnsanların biri biri ile aralarında kendiliğinden ilişkilerin olması gerekir.Bu faaliyetlerin ne olduğuna ve hangi temel de geliştiğine baktığımız da şunları görürüz.Öncelikle bu faaliyetler, yani insanların bu Coğrafi bölgede biri biri ile girdikleri kendiliğinden ilişkilerin dayandığı maddi temel, Mülkiyet İlişkileridir.

Sınıfların var olmasından bu yana bu faaliyetler, kabaca Ezen, Ezilen şeklinde ve Mülkiyet temelin de gelişmiştir.

O halde Yurtseverlik; Ezen, Ezilen şeklinde Mülkiyet temelinde gelişen İnsana aykırı faaliyetlerin günümüzde Ücretli Emek-Sermaye biçiminde kendini var kıldığı, bir Burjuva kavramdır.

Yurtseverlik günümüzde, Burjuvazinin Yurt olarak tanımlanan coğrafi bölgede kendini Egemen kıldığı ,o coğrafyada yaşanan Maddi İlişkilerin Düşünsel ifadesidir.

Tüm bu gerçekliklere rağmen hala günümüzde Ulusalcılığı ve onun versiyonlarından Yurtseverliği SAVUNMAK, Popülizm adına İşçi sınıfının en temel değerlerinden Proletarya Enternasyonalizm’den taviz vermek, ya da onu unutturmak, o günde bugünde Komünistler’in karşı durması gereken bir siyasettir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu