Genel

YASAL KİTLE DERNEKLERİNDE KOMÜNİSTLERİN ÇALIŞMALARI…

Biz Komünistler doğru siyaset ve ilkelerin kitle örgütlerinde hakim hale gelmesi için çalışmalıyız. Bu sabır ve cesaret le ilkeli bir çalışmayı gerektirir.
Kitle örgütleri Demokratik olmak zorundadır. Kitle dernekleri toplum için demokrasiden yana olmalı, Demokrasi için mücadele vermelidir. Kitle dernekleri yöneticilerimiz gerçekten demokrat olmak istiyorlarsa, halk demokrasisini savunmak, uygulamak, bunun propagandasını yapmak zorundadır. Kitle dernekleri halk demokrasisi mücadelesinin dolaylı araçları olmak zorundadırlar.
Kitle derneklerinin Demokratik olması demek, kendi içinde Demokratik Merkeziyetçilik ilkelerini tutarlı bir biçimde uygulaması demektir.
Gerçek kitle örgütü Demokrasi ve merkeziyetçiliği birbirinin tamamlayıcısı olarak ele alır. Bunları düzgün bir biçimde birleştirerek uygular.
Demokrasi ilkesi kitle örgütlerinde tüm yönetici kadroların demokratik bir şekilde seçilmesi, kitlenin en geniş tartışma ile alınarak kararların ortak olması demektir. Tartışmalar, çözüm önerileri sonucu alınan kararlara azınlığın uyması demektir.
Merkeziyetçilik ilkesi, Demokratik kararların eleştiri hakkı saklı olmak kaydıyla bir örgütün, örgüte üye olanların uyması demektir.
[son]
GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
12/7/2021
HÜSEYİN BİÇER
Not: eleştiri, yorum, ve katkılarınızı paylaşmanızı rica ediyorum. Saygılarımla.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top