Genel

Vahşi kapitalizm insanı bir metaya dönüştürür.

Kapitalist sistem parlamento aracılığıyla milletvekili olan insanları meta olarak görür ve sistemin çıkarları için onları eğitir, alınır satılır bir araç olarak smacına ulaşır. Buna karşı dik duruş gösterenleri çıkarlarına ters düşenleri ihraç eder. Sistem böyle yoluna devam eder. İnsanı metalaştırarak satışa sunan kapitalizim her insana bir bedel biçerek onu satışa sunar, veya satın alır. Bu kirli işler tezgah altından yürür. Siyasetçi yalana başvurmadan edemez, seçimlerden önceki yalanlar ve vaatleri maske ile gizler. Seçim bitip parlamento ahırına kapak atınca her şey unululur, maske düşer kel görünür. Seçimlerden önce elimizden beslenenler, seçimler bitince istedikleri yere geldikten sonra başımıza sıçarlar. Yalandan ve yalan söylemekten asla vazgeçmezler. Bir türlü yalan söylemeye doymazlar.
Vahşi kapitalizm çok kirlidir. Çarkını döndürenlerde aynı kirlilik içindedir. Kapitalizm de insan emeği çalınacak bir canlı, sağılacak bir inek, güdülecek bir koyundur. Kapitalizmin kıskacı altına girmiş, onun ömrünü uzatan kişyi değiştirip , dönüştürmek kolay olmuyor. Devrimcilerin görevi bu dönüşümü gerçekleştirmek olmalı ve kitle ile kopmaz baplarını geliştirmelidir.
İnsan bilgi ve bilinçli hale gelmeden ve örgütlenmeden, örgütü mücadele yürütmeden doğru dürüst hiç bir şeyi değiştiremez.
Vahşi kapitalizm insanın doğasına, tamahkarlığına, bencilliğine, çıkarcılığına çok uygundur. Önce kendimizi sonra çevremizi değiştirmeden, kapitalizmin kirinden, pasından ve mide bulandıran ilişkilerinden, çıkar, menfaat hesaplarından, pis kokularından kurtulamayız.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
Hüseyin Biçer

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top