öne çıkan

Umut Komünistlerdir!!!

Umut İLERİ

İçerisinden çıkılmaz, çözümsüz bir krizle boğuşan bu nedenle de kendini yeniden üretmekte zorlanan Sermaye, çaresizlik içerisinde sonunun geldiğinin farkına varmış bir organizma gibi sağa sola saldırmaktadır.

Bu saldırı karşısında etki, tepki diyalektiği gereği yığınlarda oluşan ve gün geçtikçe artan öfke ve hoşnutsuzluğu düzen sınırları içerisinde tutmak, kendi varlığını tehdit eder hale gelmesini engellemek için sistem, kendi çizdiği ve icazet verdiği siyaset alanında, kendi partileriyle yığınlara “UMUT” dağıtır.

Bu yıllardır böyledir!Her kriz döneminde, Sermayenin her sıkıştığı dönemde “UMUT” partileri ortaya çıkar.

Bizde de bu “UMUT” partisi hep CHP olmuştur.Bir zamanların “UMUDUMUZ ECEVİT” sloganı hala kulaklarımızdadır.Ne yazık ki Ecevitler gelmiş, Ecevitler gitmiş ama çalışanların, mülksüzlerin yaşamları her geçen gün daha çekilmez olmuş, daha da kötüye gitmiştir.

Sermaye geldiği birikim evresinin dünyada yarattığı konjektürel duruma ve bunun ülkelerde ki yansımalarına göre sistem partilerine farklı misyonlar yükler.

Kimi bu evrede Sermaye’nin ekonomik ve sosyal politikalarını uygulamak için Hükümet olma görevi üstlenmiştir, kimide yukarıda da değindiğimiz gibi, kriz dönemlerinde yığınlarda oluşan öfke ve hoşnutsuzluğu düzen içerisine yayarak, yığınlarda ki birikmiş bu öfke ve hoşnutsuzluğu eritmekle görevlendirilmiştir.

Solda yer alan büyük bir kesimde, bir türlü kitleselleşememenin yarattığı olumsuzluk doğrultusunda, güç olamamanın sonucu içerisine düştüğü çaresizlik nedeniyle ayakta kalabilmek, var olabilmek adına, ideolojik, zaman zamanda örgütsel bağımsızlıklarından ve komünist, ilke ve değerlerden taviz vererek düzen partilerine eklemlenmişlerdir.

Bu ülkenin çalışanları, emekçileri, mülksüzleri bugün Sermayenin, kendi çıkarlarını gözeten siyasi planlarına mahkum edilmekistenmektedir.

Artık bugüne değin gelegelmiş bu EZBERİ BOZMAK gerekiyor.Bu ülkenin çalışanlarına, emekçilerine, mülksüzlerine, bu EZBERİ BOZDURACAK olanlar, bu konuda herkesten çok söz söyleme hakkı olan bu ülkenin KOMÜNİSTLERİDİR!

Umut Ileri

112 PaylaşımBeğenYorum Yap

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top