Gündem

Umut İLERİ: Seçimler, sisteme SUNİ TENEFFÜS yaptırarak ömrünü uzatmaya çalışmaktır…

Umut İLERİ: Seçimler, sisteme SUNİ TENEFFÜS yaptırarak ömrünü uzatmaya çalışmaktır…

Sona gelmiş dayanmış, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemeyen Sistem, bu çıkmazdan kurtulabilmek, bize göre aşılması olanaksız bu krizi aşabilmek için Devleti yeniden yapılandırmıştır.Tüm bürokratik engelleri kaldırarak, tek elden bir yönetim biçimini hayata geçirmiştir.

Parlementoyu işlevsiz kılarak yargı, yürütme ve yasamayı tek elde toplamış ve buna Başkanlık Rejimi adını vermiştir.

Daha öncede söyledik, Başkanlık Rejimi, Sınıfsal İktidarı elinde tutan güçten bağımsız değildir.

Şimdi geriye, tüm bu yapılan değişiklikleri kabul ettirmek, toplum nezdinde MEŞRU kılmak kalmıştır.Bunun için en iyi yol Seçimlerdir.

O nedenle Komünistlerin Seçimlerde alacakları tavır, bugün için Turnusol Kağıdı işlevindedir.

Seçimler her dönem olduğu gibi bugünde, toplum nezdinde, Sermaye Gurupları arasında ki çatışmanın alanlarından biridir.Her Yönetememe krizi döneminde Sermaye Yığınların önüne Seçimleri koyar.

Yığınlara ulaşmak için Seçimleri kullanırım, kendi programımın propogandası için Seçimleri kullanırım, bende varım söylemleri artık çok geride kalmıştır.Bunun için seçimlere gerek yoktur.

Yığınlara ulaşabilmenin Komünistler için pek çok yolu vardır.Mahalle Meclisleri, ya da Mahalle Komiteleri, İşyeri Konseyleri ya da İşyeri Komiteleri, tüm bunlar yığınlara ulaşabilmenin araçlarıdır.Üstelikte yığınların yaşadığı bu ağır koşullar içerisinde, tükenmişlik içerisinde, bıçağın kemiğe dayandığı bu verili durumda eğer bu yapılanmaları hayata geçiremediyse Komünistler, önce durup bir kere boy aynasında kendilerine bakarak, Komünist olmanın onlara yüklediği sorumluluğu bir kez daha gözden geçirmelidirler.

Kapitalizm, Lenin’in Sol Çocukluk Hastalığı Komünizm de belirtiği Kapitalizm değildir.

Ağır bir Ekonomik ve Siyasal çıkmazda, kendini yeniden üretememektedir.

Seçimler bugün için, artık son nefesini vermekte olan Sisteme SUNİ TENEFFÜS yaptırarak onun ömrünü uzatmaya çalışmaktır.

Seçimin bir çözüm olmadığını, seçimin sorunların giderilmesi için bir seçenek olmadığını, seçimlerin bu soygun ve talan düzeninin sürdürülebilmesinin bir aracı olduğunu yığınlara anlatmamız gerekecektir.

Bu Sistemden, bu sistemin araçlarından hala çözüm bekleyenler çoğunluğu oluşturduğu sürece, sağlıklı yol alamayız.

Umut İLERİ.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top