Genel

Umut İLERİ : OPORTÜNİZM

OPORTÜNİZM

Sol içi tartışmalarda çok sık kullanılan kavramlardan biride OPORTÜNİZM dir.

Genel anlamda, işçi sınıfının uzun erimli çıkarlarını günü kurtarma adına, kolay yolu tercih ederek, her türlü ilkesellikten yoksun biçimde günlük çıkarlara ve günlük başarılara feda eden bir anlayıştır Oportünizm!

Öyle ki bir adım ötesinde Oportünizm, günlük çıkarlar adına teoriye uymayan politikaları teoriye uydurmak için, teori sana uymuyorsa teoriyi kendine uydur mantığıyla hareket ederek, teoriyi revize etmeye kalkar.Buradan Oportünizmin sonuçta Revizyonizme yol açacağı saptamasını çıkarabiliriz.

Lenin Marksizm Ve Revizyonizm adlı kitabında Oportunizm ile Revizyonizm arasındaki ilişkiyi şöyle açıklar.

“Tavrını mevcut durumlara göre ayarlamak, güncel olayların ve küçük politik hesapların doğrultusunda bir uzlaşma yoluna gitmek (…) kapitalist sistemi bütünüyle ele almadan ve sistem özelliklerini doğru değerlendirmeden, kapitalizmin geçirdiği evrimlere ayak uydurmak, birincil amacı anlık çıkarlar uğruna feda etmek. İşte revizyonizmin izlediği politika yöntemi.” (Lenin,Marksizm Ve Revizyonizm)

Tarihte her dönem sol içersinde rastlanan Oportünizm, günümüzde de sol içersinde her daim görülmektedir.Özellikle sınıfı küçümseyen, sınıf içersindeki çalışmanın zorluğundan yılan çevrelerin, kolay yolu seçerek yığınları peşlerinden sürüklemek yerine, yığınların peşinden sürüklenmesi ve sınıfın uzun erimli iktidar mücadelesini, yığınların günlük çıkarlarına tabi kılması çok sık rastlanılan bir durumdur.

Günümüzde, Yığınların yaşanan gelişmeler sonucu Sisteme karşı tepkisini işçi sınıfının iktidar mücadelesinin önüne koyanların, Demokrasi Cepheleri kurarak, kuru, içi boş bir Sistem karşıtlığı üzerinden politika yaparak iktidar perspektiflerini yitirmeleri, OPORTÜNİZME örnektir.

Bugün her ABD karşıtı harekete Devrimci misyonlar biçenlerin düştüğü batak, OPORTÜNİZME diğer bir örnektir.Bu çevreler, oportünist politikalarını işçi sınıfı değerlerine ters, burjuvazinin cephaneliğinden aşırdıkları vatan, yurt ve bayrak kavramları üzerine oturtmuşlardır.

Sınıfın geri bilincine hitap ederek, marjinallikten kurtulma çabasına girenler, nicel bir genişleme sağlama adına, işçi sınıfının nitel gelişimini yok etme pahasına, her şeyin üzerinde olan sınıfın evrensel çıkarlarına da nesnel olarak ihanet içersindedirler.

Oportünizmle ideolojik mücadele, onunla hesaplaşma da Komünistlerin ertelenmemesi gereken görevlerinden biridir.

Umut İLERİ.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top