Genel

Umut İLERİ – LİBERAL VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR!

LİBERAL VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR!

Erdoğan  ve AKP şahsında sisteme karşı  Toplumsal muhalefet gittikçe ivme kazanıyor.
Tabii ki bu hareketlilikte Egemenlerin, AKP aracılığıyla  toplumun büyük bir kesimine yönelik uyguladıkları dayatmacı, baskıcı, onların direk yaşam biçimlerine müdahale şeklindeki yöntemlerinin etkisinin yanında, son dönemde ortaya dökülen, sistemden kaynaklı Devlet içerisinde çürümenin ortalığa saçılmasının da etkisi büyük.

Hep söyledik bir kez daha söyleyelim, Türkiye’de  ve Dünyanın geri kalanında Kapitalizmin yapısal krizinin çözümsüzlüğü onu daha saldırgan yapıyor.
Kapitalizmin kendini yeniden üretememesinin yarattığı gerilim, Burjuvazinin, İşçi sınıfı ile bir çatışmaya girmesinin kaçınılmazlığını ortaya koyuyor.
Bu çatışma şiddet, baskı ve zor içeriyor.

İşçi Sınıfının geçmişte kazandığı sosyal haklar, baskı ve zor aracılığıyla bir bir elinden alınmaya çalışılıyor.
En ufak bir direniş, en sert biçimde, orantısız güç kullanılarak bastırılmaya çalışılıyor.
Gün geçmiyor ki OHAL gerekçesiyle bir Grev yasaklanmasın.
Hakkını arayan insanların en basit bir hak alma eylemi bile şiddete ve zora başvurarak engellenmesin.
Gün geçmiyor ki KHK larla işçi sınıfının kazandığı sosyal hakların ellerinden alınması için yeni İŞ YASALARI uygulamaya geçmesin.

Sadece bizde mi bu durum, tüm Dünyada   olanlar hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor.
Kapitalizm’in içine düştüğü krizin yapısal olması nedeniyle çözümsüzlüğü, onu daha saldırganlaştırıyor.
Artık, Burjuva Devlet biçimleri arasındaki çizgi de iyice silikleşiyor.
Faşizm ile Burjuva Demokrasisi arasındaki mesafe, Faşizmden yana iyice kısalıyor.

Sınıf Hareketinin yerlerde süründüğü bu siyasi gericilik dönemlerinde, Liberal Virüs kendine yayılacak bir alan buluyor.
Liberal Düşünceler baş tacı edilerek, Demokrasi gibi, Hukuk gibi kavramların içleri boşaltılıyor,
İşte bu kaotik  ortam da Liberaller  Demokrasi kavramının arkasına Radikal, Özgürlükçü sözcüklerini takarak, yığınlarda sistemden kaynaklı  Haksızlık, Hukuksuzluk, Adaletsizliklere karşı biriken öfkeyi, sistem içersinde, düzen sınırları içersinde tutabilmek için çabalıyor.

Özellikle gelişmiş Kapitalist Ülkelerde Sosyal Demokrasiyi, yığınlarda biriken öfkeye ve isyana karşı emniyet sübabı olma konusunda  yeterli görmeyen Egemenler, bu yeterliliği sağlamak adına  kendini Özgürlükçü sol diye de tanıtan SYRIZA  ve PODEMOS gibi partilerle bu boşluğu dolduruyor.
Liberal Virüs  bu kanallar aracılığıyla toplumun diğer kesimlerine sirayet ediyor.

Bizde de durum farklı değil.
Bizde de Liberal Virüs Kürt Hareketini kendisi için bir alan olarak kullanıyor.
Pek çok sol siyasal oluşum kendi güçsüzlüklerinden kaynaklı, ayakta durabilmek için Kürt Hareketine biat ediyor.
Kürt Sorununu, Sınıf Hareketinin önüne koyuyor, tüm bu yaşanan olumsuzlukların nedeni olarak Kürt Sorununun çözümsüzlüğünü görerek, niyetten bağımsız asıl sorumlu Kapitalizmi aklıyor.

Yapılacak tek iş, kitleleri Demokrasi masalları ile uyutan Liberallere karşı ödünsüz bir ideolojik mücadele vermek, Yığınları başta işçi sınıfı olmak üzeri bu can çekişen sistemi yok edecek, ortadan kaldıracak mücadeleye yönlendirmek bunun içinde gerekli örgütlülüğü sağlamak olmalıdır.

İnsanlığa YENİDEN SOSYALİZMİ anımsatmalıyız.
Yeniden bir başka dünyanın var olabileceğini göstermeli,onlar için yeniden UMUT olabilmeliyiz.
Korkmadan, çekinmeden bu dünyanın SOSYALİZM olduğunu haykırmalıyız.

Umut İLERİ.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top