Genel

TÜRKİYE KATLİAMLAR TARİHİ:

Medeniyete ve farklılıklara saygılı bir yaşam seçerek tekçi,ırkçı faşist bir sistemle yüzleşmek için 100 yıl daha mı beklemek gerekiyor?
Ya katliamlarla yüzleşir ya da yüzsüzleşirler. Aynaya bakıp herkes bu konudaki sorumluluğunu sorgulayarak suça ortak olmaktan vazgeçmelidir.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersek katliamlarla yüzleşmeyi bin yıl yaşatırız. Gün gelir bizi de ısırırlar.
Eğer en başta Ermenilere yapılana sesimizi çıkarıp durdurabilseydik, hesabını sorsaydık olan katliamların önünü kesmiş olurduk.
Başta Ermeni soykırımlarıyla yüzleşip inkara yönelmezdik. Farklılıkların bir suç olmadığı, her düşünce ve her kültürden vatandaşların kendini ifade edebildiği çok kültürlülük her kesimce benimsendiği sürece, insan haklarına dayalı ortak bir yaşam olabilirdi.
HAMİDİYE KATLİAMLARI:
1894-1896 Ermeni katliamlar 1890’ların ortalarında, Osmanlı imparatorluğu hükümeti tarafından ülkemizde yaşayan birlikte yaşamı savunan Ermenilere yapılan katliamlar sonucu ölenlerin sayısı 80-300 bin arasında istatistikler göstermektedir.
ADANA KATLİAMI: Adana iğtişaşı olarak adlandırılan 1909 Nisan’ında Osmanlı İmparatorluğunda ittihat ve terakki Cemiyetinin ikdidar olduğu dönemde, Adana bölgesindeyaşayan müslüman nüfusu tarafından Ermeni mahalle ve köylerinde uygulanan Anti-Ermeni pogrom. Adana katliamında 15-30 bin arasında Ermeni toplumunun öldürüldüğü rapor edilmektedir.
Ermeni aydınlarının sürgünü, Osmanlı İmparatorluğu birinci dünya savaşı içerisinde ilken Başkent İstanbuldaki Ermeni halkının önde gelen insanları tutuklanarak ceza evine doldurulup ve tehcir edilmiştir. Tutuklular 24 Nisan 1915 tarihinde dahiliye nazırı Talat paşanın emriyle Ankara yakınlarındaki iki toplama kampına taşınmıştır.
27 Mayıs tarihin Tehcir kanunu kabulü ile birlikte daha sonra sürdürülen bu aydınların çoğu öldürülmüştür. 24 Nisan Ermeni Tehcirnin başlangıç günü olarak kabul edilmekte ve Ermenistan’da Ermeni toplulukları tarafından Ermeni Soykırımını anma günü olarak Anılmaktadır.
Osmanlı imparatorluğunun 1. Dünya savaşı esnasındaki ittihat ve terakki cemiyeti ikdidarı döneminde Ermeni halkına karşı uyguladığı Tehcir esnasında meydana gelen ölümler bazı güvenilir kaynaklar 11. Abdülhamit döneminde Hamidiye alaylarının gerçekleştirdiği katliamlarda buna dahil edilmektedir. Ölen Ermenilerin toplam sayısı konusunda yaygın kabul edilen bilgi 1-1.5 milyon kişidir. 1914-1926 yıllar arasında kuzey Mazepotamya ve kısmen Güney Doğu Anadolu’daki Asari nüfusu Osmanlı birlikleri tarafından zorla göç ettirilmiş ve çoğu öldürülmüştür. Toplam ölü sayısı 270-300 bin arasındadır.
Devam edecek…
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top