Genel

TÜRKİYE KATLİAMLAR TARİHİ:

  1. Bölüm

22 Ocak 1921’de Kemalist faşist Diktatörlüğü yönetimi TKP önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını Karadeniz’in azgın sularında boğdurarak katletmiştir. Muhalif Çerkez Ethem’i tasfiye eden Kemalist Diktatörlük 7 gün sonra 29 Ocak’ta bu katliamı gerçekleştirerek Muhaliflerin kanla terörle susturulmaya çalışacağının da ilanını vermiştir. Komünizm görüldüğü yerde infa edilmelidir diyerek komünislere savaş ilan etmiştir. TC devleti kurulduğundan bugüne kadar terör örgütüdür, Katildir, Faşist yasalar hala yürürlüktedir. İkdidara Sermaye sınıfının partilerinden kim gelirse gelsin bu yasaları korumak ve uygulamak zorundadır.

NASTURİ KATLİAMI:
Faşist TC hükümeti kuruluşundan günümüze kadar Diğer milliyetleri yok sayma,inancını, kültürünü, dilini reddetme politikası izlemiştir, izlemeye devam etmektedir. Nasturiler Hrıstıyan Kürtlerdir. Bir olay bahane edilerek orduya bağlı 7. Kolordu 12-14 Eylül arasında Nasturi bölgesinde bir katliam operasyonu düzenlemiş, yüzlerce Nasturi vatandaşı katledilmiş, sayısının çok fazla olmamasının nedeni Nasturilerin Türkiye sınırlıları dışına çıkarılmış sürülmesidir.
Devam edecek…
GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top