Genel

TÜRKİYE ‘DE DEVLET:

Türkiye ‘de Devleti inceleyebilmemek için ülkemiz tarihini incelememiz gereklidir. Ülkemizde tarihi aşamalara göre DEVLET çeşitli biçimler almaktadır. Bu tarihi aşamaları şöyle sıralayabiliriz.

 1. Osmanlı toplumu dönemi
 2. Osmanlı toplumunun parçalanması, Kemalist iktidar arası dönem.
 3. Tek parti ve Kemalist Dönem
 4. Çok partili dönemin başlangıCu ve 1960 dönemi.
 5. 1960’dan günümüze kadarki dönemi.

OSMAu TOPLUMU DÖNEMi:
Osmanlı toplumunda Devleu merkezi Feodal bir sınıfsal yapıya sahiptir. Devletin biçimi MONARŞİST’tir. Osmanlı toplumunda sınıflar, askeri feodal olan DEREBEY’ler sınıfıydı. 16. Yüzyıldan evvel batıda kapitalizmin gelişmesi Osmanlı toplumuna da yansıdı. 16. Yüzyılda bu yansıma ipek ve tiftik gibi dallarda atölye üretiminin başlamasıyla görülmeye başladı. Aynı yüzyıllarda Monarşik devletin Avrupa sömürgecilerine ticaret kapılarını açması ülke içerisindeki gelişmekte olan cılız milli kapitalizmi baltalarken yabancılara bağlı KOMPRADOR dediğimiz işbirlikçi sermayeyi geliştirmeye başladı. Merkezi feodal yapıya sahip bu toplum giderek yabancı tacirlerin, bankerlerin ve onların yerli uşakları olan Kompradorların gelişmesiyle parçalanmaya başlamıştır.
Boğazlarına kadar borçlanan devlet gitgide parçalalanarak yabancıların yarı sömürgesi haline gelmiştir.

 1. Yüzyıldan itibarı bu borçlanma ve yabancılarla iş birliği öyle bir hay safhaya ulaşmıştırki 1883’de yabancı ülkeler Dünü umumiye (Borç tahsis teşkilatı) diye bir teşkilat kurmuşlardı.
  Bu teşkilat 6 bin memuruyla ülkenin dört tarafına ahtapot gibi yayılmış ülkemizin emekçi halkını HARAÇ’a kesmiştir. Bu dönemde devleti elinde bulunduran askeri Derebeyler yeni gelişen Komprador sınıf ve devlet mekanizmasını idare eden PADİŞAH ve Saray adamları refah ve eğlence içerisinde yaşarken ezilen emekçi halk açlıktan ve sefaletten inim inim inlemekteydi. Halk açlıktan şikayet ediyor diyenlere padişah ekmek bulamıyorlarsa Pasta yesinler diye dalga geçiyorlardı.
 2. Yüzyıldan 1908’e kadar gelişen Komprador Burjuvazi azınlık milliyetlerden olan YAHUDİ’ler RUM’lar ERMENİ ‘lerden oluşmaktaydı. Bu hakim sınıflar şu emperyalist güçlere bağlıydılar. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Almanya.
  Birinci bölüm ( Devam edecek…)

GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
17/10/2021
Victoria /Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu