Genel

Tek ülkede sosyalizm…

Umut İleri

Solun sorunlu alanlarından biride Sosyalizm kavramının kullanımı ile ilgilidir. Tabi ki bu durum, bu kavrama farklı anlamlar yükleyenlerin ideolojilerinden bağımsız değildir.

Sol içerisinde Sosyalizm iki biçimde ifade edilir.1)Kapitalizmden Komünizme GEÇİŞ dönemi olarak niteliyenler, Devlet Proletarya Diktatörlüğü.2) Geçiş Döneminden bağımsız, Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi olarak niteliyenler.

Devlet yine Proletarya Diktatörlüğü3) Geçiş Döneminden bağımsız, Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi olarak niteliyenler, Devlet ve Sınıflar kaldırılmış.

Aslında bu ayrımın dayandığı ideolojik temel, Enternasyonalist Sol ile Ulusalcı Sol arasındaki ayrımın da maddi dayanağını oluşturur. Çünkü bu maddi dayanak, Tek Ülkede Sosyalizmin olup, olamayacağıdır.

Tekrar başa dönelim. Bir kere Sosyalizmi, GEÇİŞ DÖNEMİ olarak görenleri Lenin Macar İşçilerine Selam adlı yapıtında şöyle mahkum eder:

“Kapitalizmden sosyalizme geçiş oldukça uzun bir dönem ister, çünkü üretimin yeniden örgütlenmesi zor bir iştir, çünkü yaşamın bu alanında köklü değişmeler zaman ister …

Marx’ın, kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi olarak proletaryanın tüm bir proletarya diktatörlüğü döneminden söz etmesinin nedeni de budur.

“Lenin-Macar İşçilerine Selam’da Görüldüğü gibi,” Marks’ta Kapitalizmden, Komünizme GEÇİŞ” Lenin de Kapitalizmden, Sosyalizme GEÇİŞTİR.

Demek ki Geçiş Dönemi, Sosyalizm öncesidir. Bu nedenle de GEÇİŞ DÖNEMİ eşittir SOSYALİZM değildir. Sosyalizmi, Komünist Toplumun ilk aşaması veya evresi gören, ancak Devletin hala varlığını sürdürdüğünü söyleyenlere de bir yanıttır Lenin’in yukardaki sözleri, Alıntıya bakıldığında, Lenin burada GEÇİŞ DÖNEMİNİ, Tüm bir PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ dönemi olarak görür.

Bu alıntılar çoğaltılabilir. Örneğin Üçüncü Enternasyonal Tüzüğünde şöyle yazar: “Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur”.

“Komünist Enternasyonal Tüzüğü, (III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979,s 25Yine Lenin; “Onyıllar boyunca işçi hareketinin gelişimini ve sosyalist dünya devriminin büyümesini gözlemleyen sosyalizmin büyük kurucuları Marx ve Engels, kapitalizmden sosyalizme geçişin, uzun doğum sancılarını, uzun bir proletarya diktatörlüğü dönemini, tüm eski düzenin paramparça edilmesini, kapitalizmin tüm biçimlerinin acımasızca yok edilmesini, nihai zaferi kazanmak için çabalarını birleştirmek zorunda olan tüm ülkelerin işçilerinin ortak etkinliğini gerektirdiğini gayet açık gördüler. ” (Lenin, Seçme Eserler, cilt 7, İnter Yay., Haziran 1996, s.295)Belkide en açık paragraf yukarda ki. Burada ne anlatılmak isteniyor acaba? Önce hangi dönemden bahsediliyor ona bakalım!

Kapitalizmden, Sosyalizme geçiş derken geçiş dönemi kast ediliyor. Ve bu döneme uzun bir PD döneminin denk düştüğü anlatılıyor. Demek ki PD GEÇİŞ DÖNEMİNİN DEVLETİ. Peki bu dönemde, yani Sosyalizme geçerken neler yapılacak???

Tüm eski düzen, paramparça edilecek; kapitalizmin tüm biçimleri acımasızca yok edilecek. Ama Lenin’e göre bunlar da yeterli değil. Peki bunların yapabilmek ve Sosyalizme geçebilmek, nasıl olacak???

TÜM ÜLKELERİN ORTAK ETKİNLİĞİ İLE! Demek ki Sosyalizme, ancak tüm dünyada Kapitalizm ortadan kaldırıldıktan sonra geçilebilecek. Alıntılara devam edelim;

“Dördüncü Dünya Kongresi bütün ülkelerde ki proleterlere, proleter devrimin hiçbir zaman tek bir ülkenin sınırları içerisinde zafere ulaşamayacağını hatırlatır; o yalnızca uluslararası biçimde, dünya devrimine gelişerek zafere ulaşabilir.” (Lenin Döneminde Komünist Enternasyonal – Belgeler, c.2, Maya Yay., Eylül2002, s.390)Bu konuda söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Umarım seviyeli bir tartışma olur.

veda

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top