Genel

TEK PARTİ VE KEMALİST DÖNEM:3.Bölüm (Devam edecek…)

TC faşist devlet komprador patron ağa devletidir. Bu devlette hakim sınıflar, komprador patronlar ve toprak ağalarıdır. Yabancı Emperyalistlere karşı mücadele veren yiğit Türkiye halkının tek partili Faşist Kemalist Diktatörlükten gördüğü zulüm, baskı ve işkencelerden bir kaçını belirtiyorum.

A) İşçi sınıfının partisi olan Komünist Parti yasaklanmış MUSTAFA SUPHİ ETHEM NEJAT ve 14 yoldaşı Karadeniz’de hunharca Mustafa Kemal Atatürk ’ ün emriyle katletilmiştir.

B)İlerici, aydınlar, yurtseverler, Demokratlar , zindanlara doldurulmuş, Faşist Kemalist iktidar aleyhine propaganda yapan, sanatçılar, yazarlar, şairler , vb niceleri İSTİKLAL MAHKEME’lerinde işkence edilerek katletilmişlerdir.

C)Her türlü iş kolu dernekleri kurumlar , kuruluşlar ve dernek birlikleri yasaklanmış, memur ve işçiler iş yerlerini terk edebilir fakat her türlü GÖSTERİ, EYLEM, GREV, SENDİKA gibi hareketler yasaklanmıştır.

D) 1923 yılında İstanbul milletler arası İŞÇİ BİRLİĞİ kapatıldı. 1 MAYIS işçi ve emekçilerin mücadele ve dayanışma günü yasak edilerek “Bahar Bayramı” safsatası olarak ilan edildi.

E) 1925 yılında KÜRT İsyanının hemen arkasından İstiklal Mahkemeleri kurularak iki yıl süren sıkıyönetim ilan edilmiş, bu arada işçiler, emekçiler, yoksul köylüler genellikle bütün ezilenler ağır tahkibata uğratıldı. Tüm işçi liderleri, yayınevleri sorumluları 10-15 senelik hapis cezasına çarptırıldılar.

F) Faşist Kemalist Diktatörlüğün İşçi sınıfına uyguladığı baskılar dahada yoğunlaştı. 1927 Ağustos ayında Fransız’lara ait NUSAYBİN ADANA Demir yolunda çalışan işçiler GREV ‘e girmişlerdi. Sebebi ise, bayram arifesinde kendilerine istedikleri avans ödenmemişti. Bundan öncede işçiler arasında 31 istek tespit edilmiş bunların yerine getirilmesi istemişlerdi. Kompradorlar bir türlü cevap veremediler. Aradan 45 gün geçtikten sonra isteklerine RED cevabını verdiler. Bunun üzerine 20 gün süren GREV ‘e gidildi. Greve 850 işçi katıldı. İki gün tren işlemedi. 3. Gün Fransızlara ait şirket grev kırıcılarına yardım için tren yolladılar. O zaman bir kaç yüz kişi eşleri ve çocuklarıyla birlikte tayların üzerine yatarak yolu kapattılar. Bunun üzerine faşist Kemalist Diktatörlük askeri birlik göndererek kadınları, çocukları ve işçileri kurşunlattılar .

G) 1925 yılında bir kaç şehirdeki telgraf memurunun grevi, memurların canları pahasına kırıldı. Greve giden memurlarından bir çoğu İstiklal Mahkemelerine sevk edildi. Ağır cezalar verildi.

H) faşist Kemalist diktatörlük KÜRT ULUSU’na tarihte görülmemiş baskı, zulüm. İşkence ve katliam uygulayarak Kürt milletinin bütün ekonomik ve demokratik haklarını gaspetti ve kendi öz anadilini yasaklamıştır. Her on Türk ailesi arasına bir Kürt ailesi düşecek şekilde dağıtım yapılmış ve Kürt milletine karşı eritme ( asimilasyon) politikası güdülmüştür. Kültürü yasaklanmış yok sayılmıştır.

Görülüyor ki Komprador patron ağa devletinin savunucusu ve koruyucusu olan TC devlet bütün baskı ve şiddet araçlarını ( Jandarma, mahkeme, Hapishane. Yasama, yargı ve yürütme kurumları) nı vb. kullanarak İşçiye, köylüye, alt kademedeki memurlara, emekçilere ve Türkiye’de buluna diğer milletlere. ( Rumlar’a, Ermenilere Alevilere vb. ) kerime kan kusturmuşlardır.
Bütün bunlar TC DevletinFaşist karekterini ortaya koymaktadır. Boşuna dememiş İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşımız KEMALİZM FAŞİZM’dir, Kemalizmle Devrimcilik bir arada yürümez. Ne de güzel demiş gerçeği ortaya sermiş. Hala Kemalizmin kuyruğundan ayrılmayıp ondan demokrasi , özgürlük talep edenler bir kez daha düşünmeli safları terk etmelidirler.
Kemalist Faşist diktatörlük işçileri , yoksul köylüleri ve emekçi halkı baskı altına alan komprador patron ağaların sınıf diktatörlüğü olduğu açtıkça görülmektedir.
3.Bölüm (Devam edecek…

GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
19/10/2021
Victoria/Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu