Genel

Sosyalizm, Komünist Toplumun ilk Evresidir…

Umut İLERİ

Bir kere en baştan ortaya koyalım. Sosyalizm, Komünist Toplumun ilk Evresidir, tek başına bir Toplumsal Formasyon değil, bir toplumsal formasyon olan Komünist Toplumun alt evresidir ve ona içkindir.

Birde Marks’ın Gotha Programında dile getirdiği, Kapitalist Toplumla , Komünist Toplum arasında bir GEÇİŞ dönemi vardır. Bu GEÇİŞ dönemi, kimilerinin ifade ettiği gibi SOSYALİZM değildir.

Lenin Macar İşçilerine Selam adlı makalesinde, Marksta ki Kapitalist Toplumdan Komünist Topluma GEÇİŞİ, Kapitalist Toplumdan, Sosyalizme GEÇİŞ olarak yorumlar.

Buradan da anlaşıldığı gibi SOSYALİZM, GEÇİŞ dönemi değil, ondan sonra gelen bir dönemdir. Tüm bunları yazma nedenimiz; Politik Devrim, Toplumsal Devrim olgularını daha açık ve net açıklayabilmektir.

Politik Devrim çok somut, İktidarın Sınıfsal el değiştirişidir. Marks’ın Gotha Programında açıkladığı gibi, bozulan Üretici Güçler ile Üretim İlişkileri arasında ki zorunlu uygunluk yasasının, Siyasi üst yapıda ki Hukuki ifadesi Üretim araçları üzerindeki Mülkiyet ilişkilerinin yeniden düzenlenerek, Üretici Güçlerin gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Bu bağlamda, Politik Devrim, Toplumsal Devrime içkindir. Politik Devrimin olabilmesinin Nesnel ve Öznel koşulları vardır. Bu devrimin Nesnel koşulu, Yönetenlerin eskisi gibi Yönetememesi, Yönetilenlerin de eskisi gibi Yönetilmek istememesi.

Öznelliği de, bu Nesnelliğe müdahil olacak Politik bir iradenin, buradan Devrimci bir vazife çıkartacak Politik iradenin varlığıdır. Yoksa kimilerinin dediği gibi Sosyalizmin maddi koşulları oluşmadan, Politik Devrim olmaz bunun adı Devrim değil, DARBEDİR anlayışı değildir.

Sosyalizmin maddi koşulları oluşmadan POLİTİK DEVRİM olmaz anlayışı doğru değildir. Marks’ın Kapitalist Toplumdan, Komünist Topluma, Lenin’in Kapitalist Toplumdan Sosyalizme geçiş olarak nitelediği, bir GEÇİŞ dönemi vardır.

İşte bu Geçiş Dönemi ve bu Dönemde gerçekleşecek olanlar, bu GEÇİŞ DÖNEMİNİN, kısalmasının ön koşuludur. Çünkü bu dönemde üretici güçlerin gelişiminin önündeki engel kalktığı için, Üretici Güçler gelişmeye devam edecek, bu durum da Sosyalizmin maddi koşullarının oluşumunu hızlandıracaktır.

Tabi ki Marks’ın dönemindeki maddi koşullar ile bugünkü maddi koşullar bir ve aynı değildir. Bugün insanlık gelinen bu aşamada Sosyalizme çok daha yakındır. Bu da demek ki Kapitalist ve Komünist Toplumlar arasında ki GEÇİŞ DÖNEMİ, düne göre çok daha kısa olacaktır. O nedenle Marks, Politik Devrim sonrası, uzun bir GEÇİŞ DÖNEMİ öngörmüştür.

9Ahmet Hulusi Kırım, Hasan Tanrıverdi ve 7 diğer kişi2 Yorum10 PaylaşımBeğenYorum YapPaylaş

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu