Genel

Sosyalist Demokrasi Nedir?

En yüksek Demokrasi biçimidir. Halkın çoğunluğunca emekçi halkların hakiki demokrasisidir. Sosyalist demokrasi ekonomik bakımından, üretim araçlarının sosyal mülkiyeti temeline dayanmaktadır. Sosyalist demokraside en burjuva devletlerinde bile görünmeyen gizli oylama yolu seçim sistemi yürürlüktedir. Cinsiyet, ırk, milliyet farkı gözetilmez. Her vatandaş ekonomik, politik ve kültürel haklardan yararlanır.Sosyalist Demokrasi vatandaşlarının haklarını maddi güvencelerle sağlama bağlar. Eğitim ,sağlık, barınma, iş güvencesi vb. konularda vatandaşa iyi hizmet sunar. Sosyalist toplumda yaşama hakkı, çalışma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı laf olarak ortaya konmamış, Sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılması, bu toplumlarda üretim Buhranlarının imkansızlaşması vs suretiyle fiilen, yasalarla güvence altına alınmıştır. Sosyalist demokrasi ile burjuva demokrasi arasındaki temel fark işte budur. Sınıflı toplumlarda demokrasi egemen sınıf tarafından yürütülen bir çeşit diktatörlük biçimidir. Aslında yalnız eğemen sınıflara var olan bir sınıf demokrasidir burjuva demokrasisi. Sınıfın karekter ve özelliklerini bağrında taşır. Burjuva toplumda burjuva demokrasisi sınıf egemenliğinin öz biçimidir. Burjuvazi politik ikdidarının bir aleti olarak, Demokrasiyi ancak bir noktaya kadar ister, çizginin dışına çıkılmasına asla müsade etmez. Bir anayasa yapar yasalar ve kurallar koyarak kanunlaştırır, parlamento, ordu, polis, mahkeme vb temsili kurumlar meydana getirir. Halkın genel oyu ile kendisini seçtirir, seçime katılmayan, yasalara uymayanları cezalandırır. Halkın Demokratik, özgürlük haklarını kısıtlar. Burjuva işleyiş düzeni işçi, emekçi ve yoksul halkın politik faaliyetini felçle uğratır, halkları politik faaliyetlerden uzaklaştırır. Organizeyi böyle yapar, insan haklarının korunmasında ve uygulanmasında her hangi bir granti sağlamaz. Parlamento sistemi yani yaşama, yürütme ve yarğı erklerinin birbirlerinden ayrılması, yürütmenin yasamadan ayrılması burjuva demokrasisinin tipik bir özelliğini meydana getirir.

GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA

HÜSEYİN BİÇER

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top