Genel

Siyasal Kriz, Ekonomik Krizden bağımsız değildir.

Umut İLERİ

Daha doğrusu Ekonomik Krizin bir uzantısıdır Siyasal Kriz.Her iki Kriz de sonuçta Yönetememe Krizine yol açar.Söylemek istediğimiz bugün, Burjuvazinin, Ekonomik ve Siyasal olarak bir Yönetememe krizi içerisinde olduğudur.

Aslında bu olanları, bize özgü olarak sınırlamak, resmin sadece çok küçük bir parçasını görmektir. Resmin bütünü bize, bu krizlerin tarihsel sınırlarına dayanmış Kapitalizm’in Evrensel Krizinden bağımsız olmadığını göstermektedir. Böyle de olsa Krizin ülkelere yansıması, krizin yaşandığı ülkelerin “gelişmişlikleri” ile yakından bağlantılıdır.

Bizde ki duruma örnek vermek gerekirse; Burjuva Demokrasisinin rafa kaldırılması, Parlementonun işlevsiz bırakılması ve yasamanın, yargının ve yürütmenin kurumlarının by pass edilerek, bunların tek elde toplanması bugün, Sınıfsal İktidarı elinde tutan Sermaye’nin geldiği bu evrede eski usül Parlementer sistemle ve Burjuva Demokrasisi ile ülkeyi yönetemeyeceğini göstermektedir.

Asgari Ücretin normal ücret konumuna geldiğinden, İşsizliğin on beş milyonu bulduğundan, yoksulluğun ve işsizliğin sonucu intiharların olağan sayıldığından bahsediliyor.Buna bir itirazımız yok.

Gerçekten de ülkenin geldiği durumun çok somut özeti bu saptama!

Ama işte bundan sonrasına dikkat etmek gerekiyor. Tüm bu tabloyu, AKP nin 20 yıllık yönetimine bağlarsanız, 20 yıl öncesinin sanki işçi ve emekçiler için yaşanabilir bir tablo olduğu algısını yaratmış olursunuz.

Oysa 20 yıl öncede biz, “Süleyman Başvekil, İşçi Köylü Aç Sefil” diye bağırarak, İşçinin ve Köylünün yaşadığı sefaleti dile getiriyorduk.

Somut olarak söylemek gerekirse, bu yaşananlardan son 20 yılı ve AKP’yi tek sorumlu tutarsak, asıl gücü yani Sermaye Sınıfını görmezden gelmiş oluruz.

Böylece yığınlarda sanki AKP gidince her şey düzelecek gibi yanlış bir algı oluşmasına neden oluruz.

Şimdi bazı arkadaşlar SİYASET yapıyoruz diyecekler.

Oysa asıl Siyaset tüm bu yaşananların asıl sorumlusunun bu soygun ve talan düzeni Kapitalizm olduğunu, yığınlara gösterebilmek, onlara bu gerçeği anlatabilmek.

Üstelik, özellikle Pandemi sonrası yaşanan nesnel haklılık üzerinden bunu yığınlara anlatabilmeniz çok daha kolay…

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top