Politika

SİSTEM VE MEŞRUİYET KRİZİ – Erdoğan ATEŞİN

Sistemin içine düştüğü kriz, yönetenlerini işlevsiz kılarak toplumu, devleti ekonomik, sosyal ve siyasal olarak tehdit eden ve toplumların, halkların yaşamlarını felç eden bir gerilim ve yönetemezlik krizine dönüşmüştür.

Sistemsel krizler veya yönetemezlik krizi, bir başka anlamda bir sistemin mevcut durumunda ve geleceğinde olumsuz ve hiç beklenmeyen sonuçlar da doğurabilir ve bazen bunları ön görmek mümkün olmayabilir.

Ancak belirsizlik ve yönetenlerin sürekli gerilimden beslenen politik ve pratik tutumları, krizin ekonomik, sosyal ve siyasal ağırlığı, sürecin nereye doğru everileceğini aşağı yukarı belirler ve bugün bunu saptamak çok zor değil…Oyun açık oynanıyor…

Bu koşullarda daha önce denenmiş ve bilinen bütün yöntemler ve çözüm önerileri, artık bu aşamada hiç bir şey ifade etmezler ve süreç değişme yönünde işler ve eski bilinen her şey krizin sebebidir.

Derin sistem krizleri,

1- ya büyük bir toplumsal yıkımla sonuçlanır, ve yakın gelecekte büyük yağmacılığa dönüşür,

2- ya da mevcut statükoyu parçalayarak, daha ileri toplumsal sürece everilir. Türkiye bugün bu aşamadadır, bu süreci yaşamaktadır. Türkiye, birinci olasılığa çok yakındır…

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top